Svevideće oko

Tajne Biblije – Razotkrivanje Antihrista

by Aleksandar Petrović

“Ali vas molimo, braćo, za dolazak Gospoda našeg Isusa Hrista, i za naš sastanak u Njemu, Da se ne date lasno pokrenuti od uma, niti da se plašite, ni duhom ni rečju, ni poslanicom, kao da je od nas poslana, da je već nastao dan Hristov. Da vas niko ne prevari nikakvim načinom; jer neće doći dok ne dođe najpre otpad, i ne pokaže se čovek bezakonja, sin pogibli, Koji se protivi i podiže više svega što se zove Bog ili se poštuje, tako da će on sesti u crkvi Božjoj kao Bog pokazujući sebe da je Bog. Ne pamtite li da sam vam ovo kazivao još kad sam kod vas bio? I sad znate šta zadržava da se ne javi u svoje vreme. Jer se već radi tajna bezakonja, samo dok se ukloni onaj koji sad zadržava. Pa će se onda javiti bezakonik, kog će Gospod Isus ubiti duhom usta svojih, i iskoreniti svetlošću dolaska svog; Kog je dolazak po činjenju sotoninom sa svakom silom, i znacima i lažnim čudesima, I sa svakom prevarom nepravde među onima koji ginu: jer ljubavi istine ne primiše, da bi se spasli. I zato će im Bog poslati silu prevare, da veruju laži; Da prime sud svi koji ne verovaše istini, nego voleše nepravdu.”

2. Solunjanima 2:1-12

 

Zaboravljeni San

Naša nova kolekcija, Tajne Biblije, je dokumentarna serija kola pokušava da otkrije istinu iza mnogih biblijskih tema. Prvi film u ovoj seriji je Zaboravljeni San. Ova epizoda se bavi sa par pitanja. Prvo pitanje je “Da li postoje jaki razlozi da verujem Bibliji?” i drugo pitanje je “Šta nam donosi budućnost?” Proputovali smo svet tražeći arheologe i teologe koji mogu baciti svetlost na ove istine.

 

Neverovatna Proročanstva

Biblijska proročanstva, napisana pre 2000 i više godina se ispunjavaju sa neverovatnom preciznošću i sigurnošću. Božja reč proziva po imenu ljude koji će vekovima kasnije izpuniti Božju volju, koja će upravljati tokom istorije. Da li je moguće da Bog zna budućnost unapred? Kako je moguće? Božja reč je čvrsta i mođemo imati apsolutno povernje u nju.

 

Poreklo Zla

Vekovima se postvlja pitanje, “Ako je Bog tako do bar, zašto toliko patnji u svetu?” Zašto greh i zlo traju toliko dugo? Šta Antihrist ima sa svim tim? Da li će Bog učiniti nešto po pitanju bola i patnji? U ovom dokumentarcu tražimo odgovore na ova pitanja. Uz put ćemo pogledati istoriju zla. Pridružite nam se na ovom uzbudljivom putovanju u neke od najzanimljivijih tema poznatih čovečanstvu.

 

Kovčeg Zaveta

Šta se desilo sa kovčegom zaveta? Šta je činilo taj zlatni kovčeg tako svetim da ko god bi ga dotakao, umro bi? Da li zakon ima iakakve važnosti za creme u kojem živimo? Zašto je Antihrist zainteresiran za sadržaj ovog zlatnog kovčega? Šta je novi zavet o kojem govori prorok Jeremija? U ovoj epizodi tražimo odgovore na ova i druga pitanja u vezi kovčega zaveta i deset zapovesti.

 

Razotkrivanje Antihrista

Pisma govore o sili koja se naziva Mali Rog, Zver, ili Antihrist. Počećemo sa povratkom na veliko proročanstvo i knjige Danilove, 7og poglavlja koje predviđa budućnost sa neverovatnom jasnoćom. Nakon toga ćemo povezati Otrkivenje i zaroniti dublje da pronađemo dodatne dkoaze koji nam mogu pomoći da identifikujemo ovu silu. Kroz ovo ćemo otkriti dvanaest karakteristika ove sile, uključujući i to odakle ta sila Antihrista izrasta. Nakon pažljivog proučavanja svake biblijske tačke, sami ćete zaključiti ko je ova sila.

 

Antihristov Amandman

U prethodnoj epizodi (Razotkrivanje Antihrista), otkrili smo identitet Antihrista i prirodu njegovog delovanja. Jedna od njegovih karakteristika je da će “pomišljati da promeni vremena i zakone.” Sada ćemo se dublje pozabaviti Svetim Pismom i otkriti kako ovo proročanstvo utiče na naše živote. Putujte sa nama kroz Bibliju i proročanstva i otkrijte istinu iza jedne od najvećih tajni u istoriji. nakon ovoga, vaš život neće više biti isti.

Related Articles

Ostavi Komentar