1. Važnost Ispravnog Koncepta O Bogu

Sve religije su nastojanje ljudskog roda da pronađe Boga. Svaka religija će ili uzdići ili degradirati one koji je prihvate u srazmeri sa njenim konceptom o Bogu. Kako se neka religija približava istini o pravom Bogu, videće se da njeni sledbenici postaju sve čistiji u karakteru, plemenitiji i ispravniji u ponašanju.

Ovo je osnovni razlog zašto sve lažne religije mrske Bogu. One postavljaju ljude na mesto gde im je nemoguće da razviju čist i svet karakter ili da uživaju u pravoj sreći. Ta činjenica postaje očigledna dok ispitujemo razne religije koje postoje danas u svetu.

Mnogi tvrde da nije bitno kakav je naš koncept o Bogu dok god verujemo u neki vrstu Boga. Ovo je veoma opasno razmišljanje. Nemoguće je poznavati Boga ukoliko nemam ispravan koncept o tome ko je On.

“Poznati Boga kakav jeste – to je nauka sve vrline i istine i pravednosti.” – The Upward Look, str.347

 

1. DEO: NAŠA TEOLOGIJA MORA BITI ISPRAVNA

Ovako veli GOSPOD: mudri da se ne hvali mudrošću svojom, ni jaki da se ne hvali snagom svojom, ni bogati da se ne hvali bogatstvom svojim. Nego ko se hvali, neka se hvali tijem što razumije i poznaje mene da sam ja GOSPOD koji činim milost i sud i pravdu na zemlji, jer mi je to milo, govori GOSPOD. Jeremija 9:23,24

Istorija ljudskog roda će pokazati da se nikad nijedan narod nije izdigao iznad svoje religije, i istorija duhovnosti čoveka pokazaće da nikad nijedna religija nije bila veća od njene predstave o Bogu. Služenje Bogu je čisto ili iskvareno u skladu s time kako sledbenik usvaja visoke ili niske ideje o Bogu. Zato je najvažnije pitanje koje stoji pred hrišćaninom pitanje o samom Bogu. Ko je On i kakva je vrsta ličnosti?

“Zakon je naše intelektualne i duhovne prirode da se mi menjamo onim što posmatramo. Naš um je prožet onim čime se bavi. Mi postajemo slični onome što smo navikli da volimo i poštujemo.” – Velika borba, str. 555

Šta je Bog zamerao jevrejskom konceptu o Njemu u vreme proroka Asava? Psalam 50:21

Od svih grehova kojima je ljudsko srce sklono, teško da je ijedan Bogu mrskiji od idolopoklonstva. Idolopokloničko srce podrazumeva da je Bog nešto drugo od onog što jeste, i pravog Boga zamenjuje onim kojeg je načinio po svom obličju. Taj bog će biti sličan onom ko ga je načinio i biće dobar ili zaop, okrutan ili blag, prema moralnom stanju uma od koga potiče. Bog koji nastaje u senkama palog srca naravno da neće biti nalik pravom Bogu.

Šta je glavni razlog zašto ljudi na kraju služe lažnom i degradirajućem konceptu Boga? Rim 1:21–23

Kada ljudi odbiju da priznaju i poklone se Bogu onako kako im se On otkriva, krajnji ishod je da oni stvaraju Bogu prema svom obličju. “Sotona je još od početka proučio plan da navede ljude da zaborave Boga, da bi ih sigurno imao za sebe. Zato pokušava da pogrešno predstavi Božji karakter, da navede ljude da o Njemu gaje lažan koncept. Stvoritelj im je predstavljen zaodenut atributima samog kneza zla – kao kapriciozan, zlovoljan i nemilostiv,…

Greh je pomračio um naših praroditelja, njihova priroda je unižena a njihova predstava o Bogu uobličena njihovom sopstvenom uskošću i sebičnošću.” – Svedočanstva za crkvu, V knjiga, str 738.

KLJUČNA MISAO: Najbitnija činjenica o svakom čoveku je kako on u svom umu zamišlja Boga.

 

2. DEO: DA NAŠA VERA BUDE ISPRAVNA

S kim ćete dakle izjednačiti Boga? i kakvu ćete mu priliku naći? (Isa 40:18)

“Uteha i mir nalaze se u istini, jer se pravi mir i uteha ne mogu naći u zabludi. Lažnim teorijama i predanjima Sotona porobljava um. Usmeravajući ljude lažnim merilima, on kvari karakter. Sveti Duh govori umu preko Svetoga pisma i urezuje istinu u srce. Tako On otkriva zabludu i izgoni je iz duše. Duhom istine koji deluje preko Božje reči, Hristos zadobija svoj izabrani narod.” ” – Čežnja Vekova, str. 671

Kako da dođemo do pravog koncepta o Bogu? Osija 6:3

“Gospod vas poziva da se još više uzdignete, da budete još svetiji. Vaše iskustvo mora biti mnogo dublje nego što ste uopšte zamislili da imate. Mnogi koji su već članovi velike Božje porodice ne znaju skoro ništa o tome šta znači ugledati Njegovu slavu i preobražavati se iz slave u slavu. Mnogi od vas samo nejasno vide Hristovu uzvišenost, i duše vam drhte od radosti. Vi čeznete za dubljim i potpunijim poznanjem Spasiteljeve ljubavi. Nezadovoljni ste. Ali ne očajavajte. Predajte Isusu najbolje i najsvetije osećaje svog srca. Čuvajte svaki zrak svetlosti. Negujte svaku želju duše za Bogom. Gajite u sebi duhovne misli i svetu zajednicu. Vi ste videli samo prve zrake zore Njegove slave. Ako budete sve bolje upoznavali Gospoda, uvidećete da Mu je izlazak uređen kao zora.” ” — Svedočanstva, VIII knjiga, str. 318

Kako je Isus naglašavao važnost ispravnog znanja? Jovan 17:3

“U svojoj molitvi Ocu, Hristos je svetu ostavio pouku koju bi trebalo utisnuti u srcu i u dušu: ”A ovo je život večni”, kaže On, ”da poznaju Tebe jedinoga istinitoga Boga, i koga si poslao Isusa Hrista” (Jovan 17, 3). To je pravo obrazovanje, obrazovanje koje nam daje snagu. Ličnim iskustvom stečeno saznanje o Bogu i Isusu Hristu, koga je On poslao, preobražava čoveka ponovo u obličje Božje. To mu daje snagu da vlada sobom i sposobnost da sve svoje nagone i niske strasti potčini kontroli uma. Takvo saznanje čini čoveka zaista detetom Božjim i naslednikom neba. Ono ga dovodi u skladnu zajednicu sa Beskonačnim i otvara pred njim riznice neizmernog blaga vasione. To je znanje koje se postiže istraživanjem Reči Božje, a to blago može da nađe svaka duša koja je spremna da napusti sve drugo da bi to postigla.”

To je znanje koje se postiže istraživanjem Reči Božje, a to blago može da nađe svaka duša koja je spremna da napusti sve drugo da bi to postigla.” ” – Hristove očigledne pouke, str. 114

KLJUČNA MISAO: Samo pravo znanje o Bogu omogućiće nam da imamo ispravan odnos sa Njim.

 

3. DEO: DA NAŠA SLUŽBA BUDE ISPRAVNA

(Jovan 4:23-24) Ali ide vreme, i već je nastalo, kad će se pravi bogomoljci moliti ocu duhom i istinom, jer otac hoće takve bogomoljce. (24) Bog je duh; i koji mu se mole, duhom i istinom treba da se mole.

“…Bog je Duh; a ipak On je ličnost, biće; jer je čovek načinjen prema Njegovom obličju. Kao ličnost Bog se otkrio u svome Sinu. Isus, odsjaj Očeve slave, »i obličje bića Njegova« (Jevrejima 1,3), došao je na Zemlju u obličju čoveka. On je kao ličnost, kao Spasitelj, došao na svet. Kao ličnost, kao Spasitelj, vazneo se u visine; kao ličnost, kao Spasitelj, posreduje u nebeskim dvorovima. Pred prestolom Božjim služi za nas »kao Sin čovečji” Danilo 7:13.

Učitelj sa neba, ništa manje ličnost od Boga Sina, došao je na zemlju da otkrije karakter Oca ljudima, da bi oni mogli da mu služe u duhu i istini” Vaspitanje, str. 131

Šta Bog misli o služenju lažnim bogovima? Isa 42:8

Došlo je vreme mnogih gospodara i mnogih bogova, i sotona je rešen da se postavi između Boga i ljudske duše, tako da ljudi ne odaju Bogu dužno poštovanje držeći njegov zakon. Sotona se zaodenuo haljinom anđeoske svetlosti, …. Bog je tako pogrešno prikazan ljudima, da oni zanemaruju da sačuvaju pravog i živog Oca u svom znanju, već se okreću služenju lažnih bogova. Oni ne znaju da je Božja ljubav bez premca, a ipak je Hristos otkrio tu ljubav palom svetu. Jovan poziva svet da se posmatra čudesnu Božju ljubav, govoreći, “Gle kakvu nam je ljubav Bog dao, da se i sinovi Božji nazovemo, zato svet nas ne poznaje, jer ne poznaje njega.” ” – Review & Herald, 9. mart, 1897

Za šta nas je Isus učio da se molimo u očekivanju tog vremena kada će Božji planovi biti konačno ispunjeni a svemir obnovljen u svoje ispravno stanje? Mat 6:10

“Serafimi oko prestola su tako ispunjeni divljenjem i strahopoštovanjem dok posmatraju slavu Božju, da nijednog trenutka ne gledaju na sebe sa divljenjem. Njihovo slavljenje usmereno je na Gospoda nad vojskama. Dok gledaju u budućnost, kad će cela zemlja biti ispunjena Njegovom slavom, pesma pobede odjekuje od jednog do drugog uz melodiju, “Svet, svet, svet je Gospod nad vojskama.” Njihovo najveće zadovoljstvo je da slave Boga, da budu u Njegovoj prisutnosti, uz njegov osmeh odobravanja, i ništa više im ne treba.” – Božja Čudesna Milost, str. 72

KLJUČNA MISAO: Naša služba nikad neće biti po volji našem Stvoritelju dok ne bude u skladu sa Njegovom otkrivenom istinom.

 

4. DEO: DA NAŠ KARAKTER BUDE ISPRAVAN

Takvi su i oni koji ih grade, i svi koji se uzdaju u njih. (Psalam 115:8)

“Kao i naš Spasitelj, i mi u ovom svetu treba da obavljamo službu za Boga. Mi smo ovde da postanemo nalik Bogu u karakteru, i da Njega životom službe otkrijemo svetu. Da bismo bili saradnici u Božjem delu, da bismo postali kao On i otkrili Njegov karakter, moramo ga ispravno upoznati. Moramo ga upoznati onako kako se On otkriva.

Poznavanje Boga je temelj svakog pravog obrazovanja i službe. To je jedina sigurnost protiv iskušenja. Samo ono može učiniti naše karaktere sličnim Božjem.

To je znanje koje je neophodno svima koji rade na uzdizanju svoje ljudske braće. Preobražaj karaktera, čistota života, delotvornost u službi, privrženost ispravnim načelima, sve to zavisi od ispravnog poznavanja Boga. To znanje je neophodna priprema i za ovaj i za život koji dolazi. “Znanje je svetih stvari razum..” Priče 9:10. – Služba isceljenja, str. 409

Nepoznavanje čega od strane Jevreja je dovelo do toga da pokušaju da kamenuju Hrista? Jovan 8:54,44

Nepoznavanje prave prirode i karaktera Božjeg učinilo je nemogućim malovernim Jevrejima da cene i razumeju Hristovo delovanje. Svako njegovo delo, iako savršeno delo Božje, iritiralo ih je i izazivalo njihovo neprijateljstvo jer je bilo toliko suprotno njihovoj prirodi i načelima. Toliko su se navikli na lažni koncept o Bogu koji su sami stvorili u svojim umovima da su im se čista i sveta dela i reči Sina Božjeg činili kao najveće bogohuljenje.

Popularni motivacioni govornik, Erl Najtingejl, jednom je rekao, “Mi postajemo nalik onome na šta najviše mislimo.” Govoreći to, samo je parafrazirao veliko pravilo života koje iznose i Biblija i Elen Vajt. “Mi pak svi koji otkrivenim licem gledamo slavu Gospodnju, preobražavamo se u ono isto obličje iz slave u slavu, kao od Gospodnjega Duha.” ” (2 Cor 3:18)

“Zakon je naše intelektualne i duhovne prirode da se mi menjamo onim što posmatramo. Naš um je prožet onim čime se bavi. Mi postajemo slični onome što smo navikli da volimo i poštujemo. Čovek se nikada neće uzdići više nego što je njegovo shvatanje o čistoti, dobroti i istini. Ako je njegovo »ja« njegov najviši ideal, on neće nikada postići nešto uzvišenije.”” –Velika Borba, str. 555

KLJUČNA MISAO: Naš karakter će uvek odražavati lik onoga na šta se fokusiramo.

 

5. DEO: DA NAŠE PONAŠANJE BUDE PRAVILNO

Izgoniće vas iz zbornica; a doći će vreme kad će svaki koji vas ubije misliti da Bogu službu čini. I ovo će činiti, jer ne poznaše oca ni mene. (Jovan 16:2,3)

“Ljudi misle da predstavljaju Božju pravdu, a ne predstavljaju njegovu blagost i veliku ljubav kojom nas je ljubio. Njihova ljudska domišljatost, koja potiče od sotoninih varljivih planova, ljudskom oku deluje pošteno, jer je svojstvena njihovoj prirodi. Neka laž u koju se poveruje, kada se praktikuje, njima postaje istina. Tako se ostvaruju ciljevi sotoninog delovanja, da ljudi dođu do takvih zaključaka kroz delovanje njihove sopstvene domišljatosti. Ali kako ljudi zapadaju u takvu zabludu? Polazeći od pogrešnih pretpostavki, a zatim čineći sve da zabludu načine istinom. U nekim slučajevima prva načela imaju nešto istine pomešane sa zabludom, ali to nikako ne vodi u ispravno delovanje, i zbog toga ljubi bivaju obmanuti. Radi vlasti i moći, oni se služe sotoninim metodama da bi opravdali svoje principe. Uzvisuju se kao ljudi koji imaju superioran sud, i stoje kao Božji predstavnici. Oni su lažni bogovi.” – The Publishing Ministry str. 127

Koje najbitnije vrline Božjeg vernog naroda iz prošlosti će karakterisati ostatak koji će se suočiti sa konačnom krizom na zemlji? Danilo 11:32

“Samo upoznavajući Boga ovde možemo se pripremiti da ga dočekamo kada bude došao. “Ovo je život večni”, reko je Hristos, da poznaju tebe jedinoga pravog Boga, i Isusa Hrista, koga si poslao.” Ali mnogi od onih koji ispovedaju veru u Hrista ne poznaju Boga. Oni imaju samo površnu religiju.” – RH, 20. jul, 1987

Koji Jeftajev postupak pokazuje da je njegovo razumevanje Božjeg karaktera bilo pogrešno? (Sudije 11:30-35)

Da li je Bog zahtevao od Jeftaja da ispuni svoj zavet žrtvujući svoju sopstvenu kći? Jeftaj je bio iskren čovek i očigledno je želeo da verno služi Bogu. S druge strane, Bog je posebno zabranio prinošenje ljudskih žrtava i bio jasan da nije njegova volja da ljudi ubijaju jedni druge. Jeftaj je bio veran u ispunjavanju svog zaveta, ali da je razumeo pravu prirodu Božjeg karaktera, znao bi da je takav postupak suprotan Božjoj volji.

Poslednji naraštaj Božjeg naroda na ovoj zemlji razviće karakter koji odražava Božji karakter. To nikad neće postati stvarnost dok god Božji narod gaji pogrešne ideje o Njemu.

KLJUČNA MISAO: Svako zlo delo je posledica ili ljudskog nepoznavanja Boga ili odbijanja da se veruje u istinu o Bogu.

 

6. DEO: DA NAŠE SVEDOČENJE BUDE PRAVILNO

Utolite i poznajte da sam ja Bog; ja sam uzvišen po narodima, uzvišen na zemlji. . (Psalam 46:10)

“Tama pogrešnog razumevanja Boga obavija svet. Ljudi gube znanje o njegovom karakteru. On je pogrešno shvaćen i pogrešno protumačen. U ovo vreme treba da se objavljuje jedna vest od Boga, vest koja prosvetljava svojim uticajem i spasava svojom silom. Potrebno je obznaniti Njegov karakter. U tamu ovog sveta potrebno je unesti svetlost Njegove slave, svetlost njegove dobrote, milosti i istine.

To je delo koje je opisao prorok Isaija rečima, “Jerusalime, koji javljaš dobre glase; podigni, ne boj se. Kaži gradovima Judinim: evo Boga vašega. Evo, Gospod Bog ide na jakoga, i mišica će njegova obladati njim; evo plata je njegova kod njega i delo njegovo pred njim.” Isa. 40:9,10.

Oni koji čekaju doazak Ženika, treba da kažu narodu: “Evo Boga našega!” Poslednji zrak svetlosti blagodati, poslednja poruka milosti koja će se objaviti svetu, poredstavlja otkrivenje Njegovog karaktera punog ljubavi. Božja deca treba da objave Njegovu slavu. U svom životu i karakteru treba da pokažu šta je Božja blagodat učinila za njih.” – Hristove očigledne pouke, str. 415-6

Koje Božje obećanje otkriva Njegove najdublje težnje za ovu zemlju, kao i suštinu vesti koju Njegov narod treba da objavi svetu? Isaija 11:9

Ljubav Božja treba biti otkrivena svetu. Božji karakter u svoj svojoj krasoti tek treba da se pokaže kroz Njegov narod. Da li je moguće da je to glavni razlog zašto se Gospod još nije vratio? Da li nismo uspeli da razumemo pa stoga ni da pokažemo taj karakter jer smo bili zaslepljeni lažnim konceptima o Bogu? Kada to budemo razumeli tada ćemo shvatiti da je naše prvi i najbitniji posao da steknemo pravo znanje o Bogu onako kako se otkriva u Njegovoj reči. “Jer čekanje tvari čeka da se jave sinovi Božiji.” (Rim 8:19)

“U celom svetu je potrebno jedno oživljavanje u proučavanju Biblije. Potrebno je skrenuti pažnju ne na ljudske tvrdnje, već na Reč Božju. Kada to bude učinjeno, velik posao će biti obavljen. Kad je Bog rekao da se Njegova Reč neće vratiti Njemu prazna, mislio je sve što je rekao. Evanđelje treba propovedati svim narodima. Biblija treba da se otvara pred ljudima. Poznavanje Boga je najviše obrazovanje, i ono će pokriti zemlju svojom predivnom istinom kao što vode pokrivaju more..” –Rukopisi 139, 1898.” – Evangelizam, str. 456

KLJUČNA MISAO: “Kad se Hristov karakter bude savršeno obnovio u Njegovom narodu, tada će doći da njegove pripadnike uzme kao svoje.” (Hristove očigledne pouke, str. 69)

 

2. Božji Identitet