1. Hristovo Sinaštvo

Sin Božji

Gospod Isus Hristos, Božji Sin, postoji od večnosti. On je posebna ličnost, a ipak jedno s Ocem. On je bio nenadmašna slava neba, zapovednik nebeskih vojski i Njemu su s pravom anđeli ukazivali najveće poštovanje i obožavanje. To ničim nije umanjivalo Boga. “Gospod me imao u početku puta svoga”, kaže On, “pre dela svojih, pre svakoga vremena. Pre vekova postavljena sam, pre početka, pre postanja zemlje. Kad još ne beše bezdana, rodila sam se, kad još ne beše izvora obilatih vodom. Pre nego se gore osnovaše, pre humova ja sam se rodila; Još ne beše načinio zemlje ni polja ni početka prahu vaseljenskom; Kad je uređivao nebesa, onde bejah; kad je razmeravao krug nad bezdanom.” RH, 5. april, 1906.

Reč je postojala kao božansko biće, kao večni Božji Sin, u jedinstvu i jednosti sa svojim Ocem. Od pamtiveka On je bio Posrednik zaveta, onaj u kome će svi narodi sveta, Jevreji i pagani, biti blagosloveni ako ga prihvate. “Reč beše u Boga, i Reč beše Bog.” Pre nego su ljudi i anđeli stvoreni, Reč je bila s Bogom, i bila je Bog. RH, 5. april, 1906.

 

1. DEO: U POČETKU ON BEŠE “SIN”

“Gospod me imao u početku puta svoga”, kaže On, “pre dela svojih, pre svakoga vremena. Pre vekova postavljena sam, pre početka, pre postanja zemlje. Kad još ne beše bezdana, rodila sam se, kad još ne beše izvora obilatih vodom. Pre nego se gore osnovaše, pre humova ja sam se rodila…” Priče 8:22-25

“Njegova pojava zračila je posebnom svetlošću i obasjavala ga sjajnije i krasnije nego druge anđele. Isus, dragi Božji Sin, imao je položaj iznad svih anđeoskih vojski. On je bio jedno s Ocem pre nego su anđeli stvoreni. Sotona je zavideo Hristu i u svojoj ambiciji prisvajao je sebi zapovedništvo koje je pripadalo samo Hristu… Nakon stvaranja zemlje i životinja na njoj, Otac i Sin sproveli su svoj plan koji su imali pre sotoninog pada, da načine čoveka prema svome obličju. Udružili su se u stvaranju zemlje i svakog živog stvora na njoj. I sad Bog govori svom Sinu, “Da načinimo čoveka po svom obličju.” RH, 9. januar, 1879.

Jevreji su pokušavali da ubiju Hrista tvrdeći da su Božja deca. Koji upečatljiv odgovor im je Isus dao?

“Sve stvari u konačnici potiču od Boga Oca; čak je i sam Hristos izašao od Oca, ali Otac je blagoizvoleo da se u Njemu nastani sva punina i da bude direktan Posrednik u svakom delu stvaranja.” (E.J. Waggoner 1890, Christ and his righteousness, str.19)

Isus je posvedočio da je postojao pre nego je došao na zemlju!

“Ko je Hristos? – On je jedinorodni Sin živog Boga. On je za Oca kao reč koja izražava misao – kao misao koja se izgovara. Hristos je reč Božja. On je rekao Filipu, “Koji mene vidi, vidi Oca.” Njegove reči bile su eho Božjih reči. Hristos je bio Božji odraz, sjaj Njegove slave, obličje bića Njegova. Bog je sebe kao ličnost otkrio u svom Sinu. Isus, sjaj Očeve slave “i obličje bića Njegova” (Jev 1:3), nađe se na zemlji kao čovek.” Sinovi i kćeri Božje, str. 21

“Ponovo su sveštenici i rabini povikali na Isusa kao bogohulnika. Njegova izjava da je jedno s Bogom ranije ih je podsticala da Mu oduzmu život, a nekoliko meseci kasnije jasno su izjavili: »Za dobro delo ne bacamo kamenja na te, nego za hulu na Boga, što ti, čovek budući, gradiš se Bog.« (Jovan 10,33) Zato što je bio i što je otvoreno izjavljivao da je Božji sin, namislili su Ga uništiti. Sad su mnogi iz naroda, pristajući uz sveštenike i rabine, uzeli kamenje da bace na Njega.” Čežnja vekova, str. 470

KLJUČNA MISAO: Pre nego je išta nastalo, Isus je izašao od Boga kao Njegov jedinorodni Sin!

 

2. DEO: U VREME POBUNE ON JE BIO “SIN”

“I posta rat na nebu. Mihailo i anđeli njegovi udariše na aždahu, i bi se aždaha i anđeli njezini. I ne nadvladaše, i više im se ne nađe mesta na nebu.” Otk. 12:7-8

Ko je Mihailo? Dan. 10:13,21

“Kako veliku čast je Veličanstvo neba ukazalo Danilu! On teši svog uzdrhtalog slugu i uverava ga da je njegova molitva doprla do neba. Odgovarajući na tu žarku molbu, anđeo Gavrilo je poslat da utiče na srce persijskog cara. Monarh se opirao uticaju Svetog Duha te tri nedelje dok je Danilo postio i molio se. Ali nebeski Knez, Arhanđeo, Mihailo, je poslat da nagovori srce tvrdoglavog cara da preduzme nešto određeno kao odgovor na Danilove molitve. Posvećen život, str. 51

Samo ime “Mihailo” ima značenje i težinu i vrlo je poučno. To ime doslovno znači, “Koji je kao Bog”. Kako god pokušali da to razumemo, jasno je kao dan da ako je neko kao neka druga osoba, onda on ne može biti ista osoba kao ta na koju je nalik. Reč “kao” znači da su slični, ali nisu isti. Upravo odnos koji nalazimo između očeva i sinova.

Koji je bio glavni razlog sotonine pobude?

“Pobuniti se protiv Božje vlasti bio je najveći zločin. Celo nebo se uskomešalo. Anđeli su se organizovali u grupe, svaka jedinica sa višim anđelom na čelu. Sotona je vojevao protiv Božjeg zakona zbog svoje ambicije da uzvisi sebe i zato što nije hteo da se potčini autoritetu Božjeg Sina, velikog nebeskog zapovednika.” Priča o otkupljenju, str. 17.

“Sve nebeske vojske pozvane su da se pojave pred Ocem da bi se donela odluka o svakom slučaju. Sotona je bestidno objavio svoje nezadovoljstvo što se Hristu daje prednost nad njim. Ustao je oholo i tražio da bude izjednačen s Bogom , da se primi na većanje kod Oca i da mu se saopšte Njegove namere. Bog je obavestio sotonu da će On samo svom Sinu otkriti svoje tajne namere…” Priča o otkupljenju, str. 18.

Na koje Božje i Hristove prerogative je sotona bio ljubomoran? Isa 14:12-14

“Lucifera je pokrivala slava dok je bio heruvim zaklanjač. A ipak, taj anđeo kog je Bog stvorio i dao mu silu, postao je ispunjen željom da bude kao Bog. Zadobio je simpatije nekih svojih pomoćnika iznoseći kritike na račun Božje vlasti.” Biblijski komentar ASD, 4. knjiga, str. 1143.

KLJUČNA MISAO: Luciferova pobuna na nebu bila je zbog prednosti koju je Hristos imao kao Sin Božji.

 

3. DEO: U VREME STVARANJA ON JE BIO “SIN”.

“Jer kroz Njega bi sazdano sve što je na nebu i što je na zemlji, što se vidi i što se ne vidi, bili prestoli ili gospodstva ili poglavarstva, ili vlasti: sve se kroza Nj i za Nj sazda. I On je pre svega, i sve je u Njemu… Jer bi volja Očeva da se u Nj useli sva punina” Kol 1:16-19

“Otac i Sin su se angažovali oko moćnog i čudesnog dela koje su zamislili, stvaranja sveta. Zemlja je izašla iz ruke Stvoritelja izuzetno divna. Bilo je gora, brežuljaka i dolina; a među njima svukuda reke i druge vodene površine… Njena površina bila je prošarana gorama i planinama… Vode su bile pravilno rasprostranjene. Bregovi, planine i prekrasne ravnice bili su okićeni raznim biljem i cvećem, te visokim i veličanstvenim drvećem svake vrste, koje je bilo mnogo veće i lepše od današnjeg. Vazduh je bio čist i zdrav i zemlja je izgledala kao prekrasna palata. Anđeli su posmatrali i radovali se čudesnim i divnim delima Božjim.” Znaci vremena, 9. januar, 1979.

Prema ovom biblijskom tekstu nije samo jedna ličnost bila uključena u stvaranje sveta. Ko je još učestvovao? 1. Moj 1:26

“Nakon stvaranja zemlje i životinja na njoj, Otac i Sin sproveli su svoju nameru koju su imali još pre pada sotone, a to je da načine čoveka prema svom obličju. Udružili su se u stvaranju zemlje i svega što živi na njoj. I tako je Bog rekao svom Sinu, “Da načinimo čoveka po svom obličju.” Znaci vremena, 9. januar, 1879.

“U početku beše reč, i reč beše u Boga, i Bog beše reč. Ona beše u početku u Boga. Sve je kroz nju postalo, i bez nje ništa nije postalo što je postalo.” Jovan 1:1-3

“Hristos je napustio svoj položaj i došao na ovu zemlju da živi životom ljudskih bića. Tu žrtvu je podneo da bi pokazao da su sotonine optužbe protiv Boga lažne – da je moguće da čovek bude poslušan zakonima Božjeg carstva. Jednak s Ocem, poštovan i obožavan od anđela, Hristos se ponizio zbog nas i došao na ovu zemlju da živi životom poniznosti i siromaštva – da bude bolnik i vičan bolima. Ali ipak je nad Njegovom ljudskom prirodom bio pečat božanskog. Došao je kao božanski Učitelj, da uzdigne ljudska bića, da poveća njihovu fizičku, umnu i duhovnu delotvornost.” Biblijski komentar ASD, 5. knjiga, str. 1129.

KLJUČNA MISAO: Otac i Sin su zajedno za čoveka stvarali njegov dom i mesto za život.

 

4. DEO: BOG POSLA SVOG SINA U SVET

“Po tom se pokaza ljubav Božja k nama što Bog Sina svojega jedinorodnoga posla na svet da živimo kroza Nj.” 1. Jov 4:9

“Hristos je došao da svetu pokaže Božju ljubav, da privuče srca svih ljudi k sebi. Rekao je, “I kad ja budem podignut od zemlje, sve ću privući k sebi. ” (Jovan 12:32). Prvi korak ka spasenju je da odgovorimo na privlačenje Hristove ljubavi.” Odabrane poruke 1, str. 323

“Iako su sva blaga neba bila data u jednom bogatom daru – jer kad je Bog dao svog Sina, dao je najdragoceniji nebeski dar i sva bogatstva neba stoje nam na raspolaganju – ipak će neprijatelj duši koja se kaje pokušati prikazati Boga kao strogog i neumoljivog, nespremnog da pomiluje prestupnika. Odabrane poruke 1, str. 324

Više nego jedanput u Hristovom životu na zemlji, Njegov Otac progovorio je glasom sa neba. Šta je tom prilikom objavio? Matej 3:17; 17:5

“Na krštenju i prilikom preobraženja čuo se glas Boga koji proglašava Hrista za svog Sina. Ponovo, neposredno pre izdajstva Hrista, Otac je govorio i posvedočio za Njegovo božanstvo.” Čežnja vekova, str. 746.

“Radi tog posla On je ostavio nebeske dvorove. On je rekao o sebi, “Zato dođoh na svet, da svedočim za istinu.” Istina je silazila s Njegovih usana sa svežinom i silom, kao neko novo otkrivenje. On je bio put, istina i život. Njegov život, kojeg je položio za ovaj grešni svet, bio je pun ozbiljnosti i velikih dostignuća; jer Njegovo delo je bilo da spase izgubljene duše. On je došao da bude Svetlo istinito, koje svetli usred moralne tame praznoverja i zabluda, i bio je najavljen glasom sa neba koji je objavio, “Ovo je Sin moj ljubazni, koji je po mojoj volji.” I prilikom Njegovog preobraženja ponovo se začuo taj glas sa neba, “Ovo je Sin moj ljubazni, koji je po mojoj volji, Njega slušajte.” Fundamental Of Christian Education, str.405

“Apostol je bio vrlo kompetentan da govori o Božjim namerama za ljudski rod; jer je za vreme Hristove zemaljske službe video i čuo mnogo toga što se odnosilo na Božje carstvo. On je podsetio svoje sledbenike rečima, “Jer vam ne pokazasmo sile i dolaska Gospoda našega Isusa Hrista po pripovetkama mudro izmišljenim, nego smo sami videli slavu Njegovu. Jer On primi od Boga Oca čast i slavu kad dođe k Njemu takav glas: ovo je Sin moj ljubazni, koji je po mojoj volji. I ovaj glas mi čusmo gde siđe s neba kad bejasmo s Njim na svetoj gori.” Reflecting Christ, str. 221

KLJUČNA MISAO: Isus je bio Božji Sin pre nego što je rođen na ovom svetu!

 

5. DEO: POSTAO JE BOŽJI SIN U JEDNOM NOVOM SMISLU

“I odgovarajući anđeo reče joj: Duh Sveti doći će na tebe, i sila Najvišega oseniće te; zato i ono što će se roditi biće sveto, i nazvaće se Sin Božji.” Luka 1:35

“Hristos je ljudima doneo silu da nadvladaju. On je došao na ovaj svet u ljudskom obličju, da živi kao čovek među ljudima. Uzeo je na sebe ljudsku prirodu, da bi bio okušan i ispitan. U svom ljudskom obličju imao je učešća i u božanskoj prirodi. U svom utelovljenju zadobio je u jednom novom smislu zvanje Sina Božjeg… Iako Sin ljudskog bića, postao je Sin Božji u jednom novom smislu. Tako je boravio na našem svetu – Sin Boga, a opet udružen rođenjem sa ljudskim rodom… Od sve večnosti Hristos je bio sjedinjen s Ocem, a kad je uzeo na sebe ljudsku prirodu, i dalje je bio jedno s Bogom. On je spona koja sjedinjuje Boga s ljudskim.” Znaci vremena, 2. avg, 1905.

Zašto je Hristos postao čovek? Jev 2:9

“Jedini plan koji može da osigura čovekovo spasenje obuhvatio je celo nebo u beskonačnoj žrtvi. Anđeli se nisu mogli radovati kad im je Hristos predočio plan otkupljenja jer su uvideli da će čovekovo spasenje njihov dragi Zapovednik platiti neizrecivom boli. U tuzi i čuđenju oni su slušali Njegove reči dok im je objašnjavao kako mora napustiti čistotu i mir neba, njegovu radost, slavu i večni život i doći u dodir s pokvarenošću zemlje, da iskusi njenu bol, sramotu i smrt. Trebalo je da stane između grešnika i kazne za greh, pa ipak će ga malo njih prihvatiti kao Sina Božjeg. On treba da napusti svoj uzvišeni položaj kao Veličanstvo neba, da siđe na zemlju i ponizi se kao čovek, i da lično iskusi žalost i kušanja koje čovek mora iskusiti. Sve će ovo biti nužno da bi On mogao pomoći onima „koji se iskušavaju” (Jev 2,18). Kad se Njegov zadatak učitelja završi, On će biti predat u ruke bezbožnika i izložen uvredama i mučenju na koje ih samo Sotona može nadahnuti. Moraće da umre najsurovijom smrću, da bude uzdignut između zemlje i neba kao osuđeni grešnik. On će morati da prođe kroz duge sate agonije, tako strašne da je anđeli neće moći posmatrati, već će zakloniti svoje lice. Moraće da pretrpi teskobu duše, odvojenost od Očevog lica, dok ća na Njemu biti krivica za prestup ‐ težina greha celog sveta. Patrijarsi i proroci, str. 64

Anđeli su se bacili pred noge svog Stvoritelja i ponudili da oni postanu žrtva za čoveka. Ali anđeoski život nije mogao da plati dug, čoveka je mogao otkupiti samo njegov Stvoritelj. Ipak, anđeli su imali svoju ulogu u planu otkupljenja. Hristos je trebalo da bude „učinjen nižim od anđela” (Jev 2,9). Kad uzme ljudsku prirodu, Njegova moć neće biti jednaka njihovoj, i oni su mu trebali služiti, da ga uteše i ublaže Njegovu patnju. Patrijarsi i proroci, str. 64-65

KLJUČNA MISAO: Prilikom svog rođenja na ovom svetu, Isus je ponovo postao Božji Sin, ali ovog puta da bi otkrio Očevu ljubav izgubljenom svetu.

 

6. DEO: ON NAM JE DAO PREDNOST DA POSTANEMO SINOVI

“Zato iziđite između njih i odvojte se, govori Gospod, i ne dohvatajte se do nečistote, i ja ću vas primiti, I biću vam otac, i vi ćete biti moji sinovi i kćeri, govori Gospod svedržitelj.” 2. Kor 6:17-18

“Uslov da budemo primljeni u Gospodnju porodicu je da izađemo iz sveta i odvojimo se od svih njegovih zagađujućih uticaja. Božji narod ne treba da ima nikakve veze sa idolopoklonstvom, ni u kom njegovom obliku, već treba da dosegne jedan viši standard. Mi treba da se razlikujemo od sveta, i onda Bog kaže, “Primiću vas kao članove svoje carske porodice, kao decu nebeskog Cara.” Kao oni koji veruju u istinu, mi u svojoj praksi treba da se razlikujemo od greha i grešnika. Naše državljanstvo je na nebu. Treba da jasnije razumemo vrednost obećanja koja nam je Bog dao i da više cenimo čast koju nam je ukazao. On smrtnicima ne može ukazati veću čast nego što je usvajanje u Njegovu porodicu, čime im daje prednost da ga zovu Ocem. Time što postajemo deca Božja, ni u čemu ne gubimo. Fundamental Of Christian Education, str.481

Koju veliku prednost mogu uživati otkupljeni, koju ne mogu ni anđeli? 1. Jov 3:1-2

“Kakve li neuporedive ljubavi da mi, grešnici i stranci kao što jesmo, možemo biti vraćeni Bogu i prihvaćeni kao članovi Njegove porodice! Mi sada imamo pravo da mu se obraćamo dragim imenom:

“Oče naš!” — što je znak naše ljubavi prema Njemu, ali i zalog Njegove nežne brige i odnosa prema nama. A Božji Sin, gledajući naslednike milosti, “ne stidi se na zvati ih braćom”. Oni imaju mnogo svetiji odnos s Bogom od anđela koji nikada nisu pali… U svoj svojoj deci Bog sagledava lik svog jedinorodnog Sina. On ih gleda s ljubavlju koja je veća od svega što se jezikom može izraziti. On ih grli rukama svoje ljubavi. Gospod se raduje svom narodu. On nas je otkupio iz ovog raskalašnog sveta i izabrao da postanemo pripadnici Njegove carske porodice, sinovi i kćeri nebeskog Cara. On nas poziva da se oslonimo na Njega s poverenjem većim od poverenja deteta u svog zemaljskog oca. Bog je prema nama blag, saosećajan nebeski Otac.” Moj život danas, str. 289

“Zato niste svoji; skupo ste plaćeni. “Ne iskupiste se iz sujetnoga svojeg življenja propadljivim srebrom ili zlatom, nego skupocenom krvlju Hrista… ” 1. Pet 1:18-19. Ovim jednostavnim činom vere u Boga, Sveti Duh je otpočeo nov život u tvom srcu. Ti si kao dete rođeno u Božjoj porodici, On te ljubi kao što ljubi svog Sina.” Živim verom, str. 19

KLJUČNA MISAO: Božji Sin je omogućio nama palim i grešnim ljudima da budemo iskupljeni i primljeni u porodicu Njegovog Oca na uzvišeniji položaj od onog koji imaju anđeli.

 

Bogočovek