Terminologija

Evolucija
Reč evolucija ćemo uvek interpretirati u skladu sa definicijom koju smo dali u postu Paradigma, promena od jednostavnih organizama ka složenim. U slučaju kada upotrebljavamo neko drugo značenje ove reči u nekom drugom kontekstu, autor ce se potruditi da kvalifikuje značenje i kontekst tako da nema zabune.

Kreacionizam
Reč kreacionizam ćemo takođe uvek interpretirati u skladu sa definicijom koju smo dali u postu Paradigma. Nećemo je mešati sa nekim drugim definicijama kreacionizma, kao na primer Inteligentni Dizajn što je nešto sasvim drugo.

Činjenica
Opšte prihvaćen, objektivan, podatak, koji se može neovisno proveriti, izmeriti, potvrditi neograničen broj puta. Nije vezan ni za jednu paradigmu.

Dokaz
Argumentovano tumačenje činjenice koje zadovoljava sva pravila naučne analize i generalne logike.

Hipoteza
Naučno osnovana, ali nedokazana pretpostavka

Teorija
Naučno osnovana pretpostavka, koja je opšte prihvaćena kao validna zahvaljujući velikom broju eksperimentalnih verifikacija koje konstantno, bez iznimke, daju očekivane rezultate

Životinjska ili biljna vrsta
Osnovna grupacija zasnovana na nekim opšte prihvaćenim specifičnim karakteristikama koje je čine unikatno drukčijom od ostalih vrsta

Rasa ili podvrsta
Podgrupa unutar vrste. Ljudi često upotrebljavaju reč ‘vrsta’ neprikladno, na primer ‘vrsta konja’, što nekad dovodi do zabune