Verujemo

Naša osnovna verovanja se mogu sažeti u četiri primarna učenja:


Hrist—Mi verujemo da je Isus Hrist Sin Božji, istovremeno potpuno Bog i potpuno čovek (vidi Jevrejima 2). Iako rođen u ljudskom telu od žene pre nekih dve hiljade godina, on je jedno s Bogom Ocem od večnosti i kroz Njega je sve nastalo (vidi Jovan 1:1-10). Isus je stvorio ovaj svet i Isus je veliki “JA SAM” koji je izveo Izrailja iz Egipta i dao im deset zapovesti na Sinaju (vidi Jovan 8:58).


Krst—Isusova smrt i vaskrsenje je naša ulaznica za nebo. Zbog Hristovog života, smrti, i vaskrsenja, mi možemo u Božjim očima biti savršeni, ako prihvatimo Isusovu žrtvu pomirenja za nas. On je naše JEDINO sredstvo spasenja i jedino Njegovom milošću, i ničim drugim, se spasavamo. Mi ne možemo sami od sebe, nikakvim dobrim delima, zaraditi spasenje. Spasenje je besplatan Božji dar kroz Isusa Hrista.


Zapovesti—Zbog naše ljubavi prema Isusu i zahvalnosti za ono što je učinio za nas, mi svojom voljom odlučujemo da držimo Božje zapovesti (vidi Jovan 14:15). Ne držimo zapovesti da bi zaradili spasenje, nego iz zahvalnosti što smo spaseni milošću Božjom i poslušnosti. Ovo uključuje Četvrtu Zapovest, koja nam nalaže da držimo Subotu (odmor), koja je sedmi dan. Isus kaže “Ne mislite da sam ja došao da pokvarim zakon ili proroke: nisam došao da pokvarim, nego da ispunim. Jer vam zaista kažem: dokle nebo i zemlja stoji, neće nestati ni najmanje slovce ili jedna titla iz zakona dok se sve ne izvrši” (vidi Matej 5:17,18).


Ponovni dolazak—Mi verujemo da će Isus ponovo doći na oblacima slave, „Jer kao što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada, takav će biti dolazak sina čovečijega… I ugledaće sina čovečijega gde ide na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom“ (vidi Matej 24:27-30). Kao što Sveto Pismo kaže, oni koji održe veru će biti uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo (vidi Prva Solunjanima 4:16-17). Isusov drugi dolazak će biti radostan događaj svima koji su iskreno zažalili i priznali sve prestupe svom Nebeskom Ocu, te prihvatili Hristovu žrtvu za oproštenje svojih greha.