5. Iskusiti Boga

Iskusiti Boga

Ljudi koji su formulisali Vestminstersku ispovest u taj dokument su uključili i pitanje koje otkriva da su barem dobro razumeli šta je pravi cilj života. Pitanje i odgovor glase:

Pitanje: Šta je čovekov krajnji cilj?

Odgovor: Čovekov krajnji cilj je da proslavi Boga i da zauvek uživa u Njemu.

Ovo je predivna istina. “Mi smo stvoreni za Njega i naše duše nemaju mira dok ne pronađu odmor u Njemu.” U svem našem nastojanju da razumemo doktrinu i da budemo teološki korektni, moramo uvek imati na umu da je sve to samo sredstvo da dođemo do cilja, koji je sam Bog. Da poznamo, iskusimo Boga i uživamo u Njemu, to je svrha života, cilj sveg pravog znanja.

Kakva je prednost znati definisati Boga ako ostanemo stranci tom Bogu? Kako Ga uopšte možemo predstavljati svetu ukoliko nismo u stalnoj zajednici ljubavi sa Njim u kojoj se preobražavamo?

 

1. DEO: ŠTA ZNAČI “POZNAVATI” BOGA?

Više vas ne nazivam slugama; jer sluga ne zna šta radi gospodar njegov: nego vas nazvah prijateljima; jer vam sve kazah što čuh od Oca svojega. (Jovan 15:15)

“Sve što je čuo od svog Oca, Hristos obznanjuje svojim sledbenicima. “Zato vas više ne nazivam slugama;”, kaže On, “jer sluga ne zna šta njegov Gospodar čini: nego vas nazvah prijateljima; jer vam sve kazah što čuh od oca svojega” (Jovan 15:15:) Kako je to činio? Samo rečima? Ne, već i karakterom, svakodnevnim životom. Tako je Hristos predstavljao svog Oca. Braćo moja i sestre, neka bude poznato da smo mi loze živog čokota tako što ćemo predstavljati Hristov karakter. Plodonosnim životom treba da pokažemo istinu Reči. Možemo ispovedati veru visoku do neba, ali ukoliko ne držite zapovesti Božje, sigurno ne preporučujete svetu Hristovu ljubav.” – Sermons and Talks, 1. deo, str. 401

“Čisti u srcu će videti Boga. Dok svi ljudi budu gledali Hrista kao sudiju, čisti u srcu će Ga gledati kao prijatelja…” {ST, 3. oktobar, 1895 par. 3}

Kako da upoznamo Boga? Jovan 14:7-9

“Međutim, kad se okrenemo od svih manjih otkrivenja, onda gledamo Boga u Isusu.” – Čežnja vekova, str.21

“Boga ne možemo otkriti traganjem, već je On otkrio sebe u svom Sinu, koji je svetlost Očeve slave i verna slika Njegove ličnosti. Ako želimo poznanje Boga, moramo biti slični Hristu… Živeći čistim životom kroz veru u Hrista kao ličnog Spasitelja dobićemo jasniju i uzvišeniju predstavu o Bogu…” – Da poznam Njega, str. 9

“Isus je predstavljao Oca kao onoga u koga možemiom ati poverenje i kome možemo izneti svoje želje. Kad imamo strah Božji i kad nas savlada pomisao na Njegovu slavu i veličanstvo, Otac nam ukazuje na Hrista kao svog predstavnika Ono što vidimo otkriveno u Isusu o nežnosti, saosećanju i ljubavi, to je sve odraz Očevih atributa. Krst Golgote otkriva čoveku ljubav Božju. Hristos predstavlja Suverena svemira kao Boga ljubavi. Kroz usta proroka On kaže, “Ljubim te ljubavlju večnom: zato ti jednako činim milost” (Jer. 31:3). – In Heavenly Places, str. 18

“Takav karakter Hristos je otkrio u svom životu. Bio je to Božji karakter. Iz Očevog srca u stvari potekle su reke božanskog sažaljenja, koje su se pokazale u Hristu, i izlile se na sinove ljudske. Isus, nežni, milostivi Spasitelj, bio je stvarno Bog koji se „javi u telu” – Put Hristu, str. 12

KLJUČNA MISAO: Koji bitan sastojak će biti vidljiv u karakteru onih koji poznaju Boga? (Jer 22:16)

 

2. DEO: BOG TE TRAŽI

Odavna mi se javljaše Gospod. Ljubim te ljubavlju večnom, zato ti jednako činim milost. (Jer 31:3)

“Božje srce čezne za svojom zemaljskom decom ljubavlju jačom od smrti. Dajući svog Sina, On nam je predao celo nebo u jednom daru. Spasiteljev život, smrt, posredovanje, služba anđela, preklinjanje Duha, Očevo delovanje iznad svega i u svemu, neprestano interesovanje nebeskih bića, — sve je to u službi čovekovog otkupljenja.” {SC 21.2}

“Mnogo je načina na koje Bog nastoji da nam se objavi i da nas dovede u zajednicu sa sobom. Priroda neprekidno govori našim čulima. Otvoreno srce će biti impresionirano Božjom ljubavlju i slavom kakva se otkriva u delima Njegovih ruku. Uho koje sluša čuće i razumeće kako nam se Bog obraća kroz stvari u prirodi. Zelena polja, visoko drveće, pupoljci i cveće, prolazni oblak, kiša, žubor potoka, slava nebesa, sve to govori našim srcima i poziva nas da se upoznamo sa Onim koji je sve to stvorio.” – Christian Edication, str. 54

Koji biblijski stihovi pokazuju Božji odnos prema nama? Osija 11:3,4; Matej 23:37; Luka 15:4-32

“Ali u paraboli o izgubljenoj ovci Hristos nas uči da spasenje ne dolazi kroz naše traženje Boga već kroz to što Bog traži nas. “Nijednoga nema razumna, i nijednoga koji traži Boga; Svi se ukloniše.” Rim 3:11, 12. Mi se ne kajemo da bi nas Bog voleo, već nam On otkriva svoju ljubav da bismo se mogli pokajati. “Kad je zalutala ovca konačno vraćena kući, pastir je svoju radost izrazio u radosnoj pesmi. On je pozvao svoje prijatelje i susede govoreći im, “Radujte se sa mnom, nađoh ovcu svoju koju sam izgubio.” Tako kada veliki Pastir ovaca pronađe zalutalog, nebo i zemlja se ujedine u zahvaljivanju i radovanju.

“Kažem vam da će tako biti veća radost na nebu za jednog grešnika koji se kaje, negoli za devedeset i devet pravednika kojima ne treba pokajanje.” Vi fariseji, – rekao je Isus, – smatrate sebe miljenicima neba. Vi ste svakako osvedočeni u svoju ličnu pravdu; ali znajte onda da moja misija vama, kao takvima kojima pokajanje nije potrebno, nije ni namenjena. Ove sirote duše, koje osećaju svoje siromaštvo i svoju grešnost, jesu upravo one radi čijeg sam spasenja ja došao. Nebeski anđeli ispoljavaju najdublje interesovanje za te izgubljene duše koje vi prezirete. Vi negodujete i podsmevate se kad jedna od ovih duša dođe k Meni, ali znajte da se anđeli raduju tome i njihove pobedničke pesme odzvanjaju prostranstvima neba.” – Hristove očigledne pouke, str. 189

KLJUČNA MISAO: Kakav je naš odgovor na Božju čežnju za bliskom zajednicom sa nama?

 

3. DEO: KLJUČ VERE

Jer po veri živimo, a ne po gledanju. (2 Kor 5:7)

“Mi ne moramo biti ni gladni ni žedni dok god su nebeske spreme otvorene za nas i dok imamo ključ. Šta je taj ključ? Vera, koja je dar Božji. Otključajte spremu i uzmite od njenih bogatih zaliha.” – Da poznam Njega, str. 7

“Molitva vere je ključ koji otvara nebeske riznice. Dok predajemo svoje duše Bogu, imajmo na umu da se On obavezao da čuje i odgovori na naše molitve. On nas poziva da dođemo k Njemu i daje nam svoje najbolje i najizbranije darove – darove koji će ispuniti našu veliku potrebu. On jako voli da nam pomaže. Imajmo poverenja u Njegovu mudrost i silu. O kakvu veru bi trebalo da imamo! O kakav mir i utehu bi trebalo da uživamo! Otvorite svoja srca Duhu Božjem. Tada će Gospod činiti kroz vas i blagosloviti vaš trud.”–Pismo 49, 1903, pp. 4, 6-8. (Starešini Daniells i njegovim saradnicima, 12. april, 1903). – Manuscript Releases, 8. deo, str. 196

Šta je bio ključ Mojsijevog izuzetnog odnosa sa Bogom? (4 Moj 12:6–8)? Jev. 11:27

“Mojsije je imao dubok osećaj ličnog Božjeg prisustva. On nije samo unapred gledao kroz vekove na Hrista koji treba da se pokaže u telu, već Ga je video na poseban način dok je pratio decu Izraelovu na svim njihovim putevima. Njemu je Bog bio stvaran, stalno prisutan u mislima. Kad bi bio pogrešno shvaćen, kad bi morao da se suoči sa opasnošću i prima uvrede zbog Hrista, on je trpeo bez osvete. Mojsije je verovao u Boga kao u onoga koji mu je potreban i koji će mu pomoći u njegovoj potrebi. Bog mu je bio pomoćnik koji se nalazi u nevolji.

“. . . . Mojsije ne samo da je mislio o Bogu, on Ga je i video. Njemu je Bog bio stalno pred očima; nikad nije izgubio prizor Njegovog lica. Video je Isusa kao svog Spasitelja i verovao je da će Spasiteljeve zasluge biti njemu pripisane. To verovanje za Mojsija nije bilo nagađanje, njemu je to bila stvarnost. To je vrsta vere kakvu trebamo, vere koja će izdržati probu. O kako često padamo u iskušenje jer ne držimo svoj pogled na Hristu!” – Conflict and Courage, str. 85

Koje su još biblijske ličnosti su mogle da postignu poseban odnos s Bogom kroz veru? Jev 11:5; Rim 4:3

“Kada naučimo da hodamo verom a ne osećanjima, tada ćemo imati pomoć od Boga upravo kad nam zatreba, i Njegov mir će doći u naša srca. Takav jednostavan život poslušnosti i poverenja je živeo Enoh. Ako naučimo tu lekciju o jednostavnom poverenju, i mi možemo imati svedočanstvo koje je on primio, da je ugodan Bogu.” ” – Historical Sketches, str. 133

KLJUČNA MISAO: Bog se nikad ne menja. Ako nemamo isti odnos s Bogom kakav su imali ti ljudi, to je zato što nismo tražili Boga kao oni.

 

4. DEO: HODITI U DUHU

A vi niste u telu nego u duhu; jer Duh Božji u vama živi. A ako ko nema Duha Hristova, on nije Njegov. (Rim 8:9)

“. . . . Niko nije tako loš, niko nije pao tako nisko da bi ta sila bila nedelotvorna za njega. U sve koji se potčine Svetom Duhu biće usađeno jedno novo načelo; izgubljeni Božji lik će se obnoviti u ljudskom rodu.

“Međutim , čovek ne može da se preobrazi služeći se svojom voljom. U njemu ne postoji nikakva sila koja bi tu promenu mogla da izvede. Kvasac – nešto potpuno izvan – mora da se stavi u brašno pre nego što željena promena može da se dogodi. Grešnik zato mora da primi silu Božje blagodati, jer samo tako može da uđe u carstvo slave. Sva kultura i sve obrazovanje, koje svet može dati, doživeće neuspeh u pokušaju da uniženo dete greha pretvori u dete Neba. Obnoviteljska snaga mora doći od Boga. Promena može biti obavljena jedino delovanjem sile Svetog Duha. Svi koji žele da budu spaseni; ugledni i prezreni, bogati i siromašni, moraju se prepustiti delovanju te sile.” – Hristove očigledne pouke, str. 96

Kako Biblija opisuje hrišćansko iskustvo potpunog potčinjavanja Bogu? (Gal 5:25)

“Hodite u Duhu. Sledite Boga kao poslušna deca. Nastojte da se saobražavate slici Hristovoj, i ne trudite se da budete dobri u raspravama, već govorite istinu u ljubavi, jer istina nastava u vama. Ako je istina u vama, Hristos je u vama, i vi se onda posvećujete kroz istinu, saobražavajući se sa Hristovim likom. Tada ćete moći predstavljati Hrista svima sa kojima dolazite u dodir, i vaš duh i vaši postupci govoriće glasnije od vašeg usmenog ispovedanja. Vi možete da živite u Duhu, da hodite u Duhu, i da donosite rodove Duha; možete biti ispunjeni svom puninom Božjom. Tada ćete biti živi kanali svetlosti, koji imaju svoj život sakriven sa Hristom u Bogu. Pa iako svet ne vidi nebeski karakter života koji je skriven sa Hristom, posledice takvog života će se pokazati; jer će oni koji su sudeonici u božanskoj prirodi hoditi kao deca svetlosti… – Manuscript Releases 4. deo, str. 49

Zašto je Pavle insistirao da ide u Jerusalim, iako su ga svi prijatelji upozoravali na opasnost koja ga tamo čeka? (Dela 20:22)

Iako je pred Pavlom bila opasnost, on je svoju stazu predao Gospodu. Uvek je bio spreman i rad da ide gde god bi ga Bog upućivao svojim Duhom. Nije dozvoljavao da ga razmišljanja o opasnosti navedu da se predomisli, iako su ga na to nagovarala braća.

KLJUČNA MISAO: Osoba koja hodi u duhu živeće sa stalnom svešću o Božjoj prisutnosti.

 

5. DEO: ZAJEDNICA

Isus odgovori i reče mu: ko ima ljubav k meni, držaće reč moju; i Otac moj imaće ljubav k njemu: i k njemu ćemo doći, i u njega ćemo se nastaniti. (Jovan 14:23)

“Zajednica s Bogom je život duše. To nije nešto što možemo objasniti, nije nešto što možemo zaodenuti u lepe reči ali bez istinskog iskustva koje našim rečima daje pravu vrednost. Zajednica s Bogom nam daje svakodnevno iskustvo koje zaista čini našu radost ispunjenom.” – In Heavenly Places, str. 72

“Koju veću silu može čovek tražiti od toga da bude povezan sa beskonačnim Bogom? Slab, grešan čovek, ima prednost da razgovara sa svojim Tvorcem. Mi izgovaramo reči koje dosežu do prestola Monarha svemira. Izlivamo želje svog srca u svojim klijetima. Zatim idemo napred i hodimo s Bogom kao što je činio Enoh.” – In Heavenly Places, p. 81

“Okrenimo se od prašnjavih i usijanih puteva života ka odmoru u senci Hristove ljubavi i naučimo od Njega lekciju o mirnom poverenju. Ne samo jedan trenutak u Njegovom prisustvu, već lični kontakt sa Hristom, da sednemo i družimo se s Njim – to je naša potreba. Mnogi, čak i u trenucima predanosti, ne uspevaju da prime blagoslov prave zajednice s Bogom. Oni su u prevelikoj žurbi. Užurbanim koracima se probijaju kroz krug Hristovog prisustva, zastajući možda na trenutak unutar svetih odaja, ali ne čekaju na savet. Oni nemaju vremena da ostanu sa božanskim Učiteljem i vraćaju se na posao sa svojim teretom.” – Znaci vremena, 6. jul, 1904

Kako reč Božja naglašava stvarnost naše zajednice s Bogom i Njegovim Sinom? 1 Jov. 1:3

“Ništa od ovoga sveta ne može ražalostiti one koje Isus čini radosnima svojim prisustvom. U savršenom predanju oni imaju savršen mir. “Ko se tebe drži, čuvaš ga jednako u miru, jer se u tebe uzda.” Naš život može se činiti jako složenim; ali dok sebe predajemo na čuvanje Majstoru, On će život i karakter oblikovati tako da budu Njemu na slavu.

“Kako kroz Hrista ulazimo u počinak, tu počinje nebo. Mi odgovaramo na Njegov poziv, “Dođi i nauči se od mene”, i tako dolazeći počinjemo večni život. Nebo je neprekidno prilaženje Bogu kroz Hrista. Što smo duže u nebeskom blaženstvu, to će nam se više slave otkrivati; i što više znamo o Bogu, to će naša sreća biti veća. Dok hodimo sa Isusom u ovom životu, možemo biti ispunjeni Njegovom ljubavlju, zadovoljni Njegovim prisustvom. Sve što ljudska priroda može da ima, možemo dobiti ovde.” – Znaci vremena, 6. jul, 1904

KLJUČNA MISAO: Moja zajednica s Bogom može i treba biti jača od one koju imam sa bilo kojim ljudskim bićem.

 

6. DEO: OSTATI U NJEMU

Koji živi u zaklonu Višnjega, u senu Svemogućega počiva. (Psa 91:1)

“Hristos se nije samo na krstu žrtvovao za čovečanstvo. Dok je prolazio »čineći dobro« (Dela 10,38), predavanje života bilo je njegovo svakodnevno iskustvo. Ovakav život se mogao održavati samo na jedan način. Isus je živeo u zavisnosti od Boga i u zajednici s Njime. Ljudi se ponekad popravljaju na tajnom mestu Svetinje nad svetinjama, pod senkom Svemogućega; ostaju neko vreme, i ishod se pokazuje u plemenitim delima; zatim njihova vera slabi, zajednica se prekida, a njihovo životno delo propada. Međutim, Isus je živeo životom stalnog poverenja, podržavan stalnom zajednicom; Njegova služba i Nebu i Zemlji nije imala ni propusta ni kolebanja.” – Vaspitanje, str. 80

“Teška vremena su pred nama; Božji sudovi dolaze na naš svet. Narodi na Zemlji će zadrhtati. Biće nevolja i teškoća na sve strane; ljudi će umirati od straha. A što ćemo mi raditi tog dana? Iako će se Zemlja tresti kao pijan čovek i biti uklonjena sa svog mesta kao koliba, ako se budemo pouzdali u Boga, On će nas izbaviti. »Koji živi u zaklonu Višnjega, u senu Svemogućega počiva.« (Psalam 90,1) »Jer si ti, Gospode, pouzdanje moje. Višnjega si izabrao sebi za utočište. Neće te zlo zadesiti…Jer anđelima svojim zapoveda za tebe da te čuvaju na svim putovima tvojim.” – Sons and Daughters of God, str. 354

Koje predivno obećanje je dato onima koji ostaju u Bogu kroz Njegovog Sina? Jovan 15:7

. . . . Mi imamo obećanje da ukoliko ostanemo u Njemu i reči Njegove ostanu u nama, možemo da tražimo šta hoćemo, i biće nam dato. Da li je zaista nemoguće da Hristos ostane u nama i mi u Njemu? Hristos kaže, “Ako ostanete u meni, i reči moje ostanu u vama, tražite šta hoćete i biće vam.” Da li bi nas On iskušavao i prevario? – Ne, sigurno ne. Sve je za ohrabrenje svake duše koja se verom poziva na obećanja koja nam je Bog dao, jer kroz Njegovu blagodat mi možemo biti pobednici.” – Review and Herald, 29. jul, 1890

“Tim će se Otac moj proslaviti«, rekao je Hristos, »da rod mnogi rodite.« Bog želi da preko vas pokaže svetost, dobrotu i milostivost svog karaktera. Ipak, Spasitelj ne nalaže apostolima da naporno rade da bi doneli rod. Poziva ih da ostanu u Njemu i kaže: »Ako ostanete u meni, i reči moje u vama ostanu, što god hoćete ištite, i biće vam.” – Čežnja vekova, str. 677

KLJUČNA MISAO: “Ostati” znači ostati uvek. Zašto je naš odnos sa Bogom tako nestalan? Ponekad blizak, a inače vrlo udaljen i klimav.

 

6. Božji Atributi