12. Božji Darovi

Božji Darovi

“Mi možemo da prepoznamo Njegovu ljubav prema nama u svim tim stvarima koje nam je dao u prirodi. Možemo da je vidimo u prekrasnom cveću po livadama i na površini jezera. Svugde možemo da čitamo izraze Božje ljubavi u otvaranju pupoljaka procvalog cveća. Kad nam je Bog dao te prelepe i čiste stvari, sa koliko većim zadovoljstvom će nam dati večno nasledstvo. On želi da te dovede u takav položaj u kojem može da ti da dar besmrtnosti. On ti je dao svog Sina na dar, najveći dar koji nebo može dati; i ako se sad povežeš Bogom, ako se povežeš s nebom, u imenu i sili Isusovoj moći ćeš da razviješ skladan karakter; karakter bez mane i čist kao ljiljan koji otvara svoje pupoljke u naručju jezera. Pozivam te da se uhvatiš za nebeske blagoslove i tada ćeš moći da stekneš pravilnu sliku ovde na zemlji. Pozivam te da posmatraš prirodu i kroz nju vidiš Boga. Neka te ove stvari nauče ljubavi Božjoj i brizi koju On ima za one koji su stvoreni po Njegovom obličju.” – Znaci vremena, 7. februar, 1878.

“… Bog uživa da daje. On je pun saosećanja i čezne da ispuni molbe onih koji Mu dolaze u veri. On nam daje da bismo mogli služiti drugima i tako postati nalik Njemu.” – Hristove očigledne pouke, str. 141

 

1. DEO: VEČNI SPASITELJ

Zato i može vavek spasti one koji kroza Nj dolaze k Bogu, kad svagda živi da se može moliti za njih. (Jev 7:25)

Bog nije zadovoljan našim grešnim stanjem. Njegov zakon i dalje stoji nepromenljiv sa smrtnom kaznom kao posledicom neposlušnosti. Međutim kad je Bog dao svog Sina da se žrtvuje za nas i da zatim postane naš Prvosveštenik, On je zauvek obezbedio potrebe grešnika koji se kaju. Dok god čeznemo za spasenjem i tražimo milost i pomoć od Boga, Isus će nam uvek biti na raspolaganju, kao naša Zamena i Posrednik, kao Onaj koji nas predstavlja pred Božjim prestolom. Možemo imati poverenja da će “Onaj koji je počeo dobro delo u vama dovršiti ga do dana Isusa Hrista” (Fil 1:6).

Kakvu sigurnost hrišćanin može imati dok se susreće sa raznim iskušenjima i dok ga more brige? (Jev 4:15, Tim 1:12)

U svim našim iskušenjima imamo sigurnog Pomoćnika. On nas neće ostaviti same da se borimo sa iskušenjima, da se borimo sa zlom i da na kraju budemo slomljeni teretom i tugom. Iako je sada sakriven od očiju smrtnika, uho vere može čuti Njegov glas kako govori: Ne boj se, Ja sam s tobom. »I živi; i bejah mrtav i evo sam živ u vek veka.« (Otkrivenje 1,18) Ja sam podneo vaše žalosti, iskusio vaše borbe, sretao se s vašim iskušenjima. Ja poznajem vaše suze, jer sam i sam plakao. Poznajem boli koje su tako duboke da se ne mogu poveriti nijednom ljudskom uhu. Ne mislite da ste napušteni i ostavljeni. Iako vaša bol nije dodirnula ni jednu osetljivu strunu nekog srca na Zemlji, pogledajte u Mene i živite. »Ako će se i gore pomaknuti i humovi se pokolebati, opet milost moja neće se odmaknuti od tebe, i zavet mira mojega neće se pokolebati, veli Gospod, koji ti je milostiv.« (Isaija 54,10) – Čežnja vekova, str. 483

Na koji način će sećanje na Hristovu veliku žrtvu bili zauvek zapamćeno u godinama večnosti? (Avakum 3:4)

“… Naš Otkupitelj će zauvek nositi ožiljke svoga raspeća; na Njegovoj ranjavanoј glavi, rukama i nogama, nalaze se јedini tragovi svirepog dela koјe јe greh počinio… U probodenim rebrima iz kojih je potekla crvena reka koja je pomirila čoveka sa Bogom, nalazila se Spasiteljeva slava, tu je bila »sakrivena sila Njegova«. »Moćan da spase« svojom žrtvom otkupljenja, bio je moćan i da izvrši pravdu nad onima koji su prezreli Božju milost. Znaci Njegovog poniženja predstavljaju i oznake Njegove najviše časti; tokom svih beskrajnih vekova večnosti rane sa Golgote služiće Mu na slavu i objavljivaće Njegovu moć.” – Velika borba, str. 674

KLJUČNA MISAO: Bog nam je dao Hrista. Mi imamo brata kod Božjeg prestola. Možemo biti sigurni da ako se stavimo u Njegove ruke, da će On činiti u nama.

 

2. DEO: VEČNI ŽIVOT

“Jer je plata za greh smrt, a dar Božji je život večni u Hristu Isusu Gospodu našem. (Rim 6:23)

“Hristos poziva svakog pojedinca da razmisli. Načinite pošten obračun. Stavite na jednu stranu Isusa, što znači večno blago, život, istinu, nebo, i Hristovu radost nad spasenim dušama; na drugu stranu stavite sve privlačnosti koje vam svet može ponuditi. Na jednu stranu stavite gubitak svoje duše i duša onih kojima ste mogli poslužiti kao oruđe spasenja; na drugu, u svoje i njihovo ime, život koji će trajati kao Božji život. Uporedite prolazno i večno! Dok se time budete bavili, Hristos će kazati: ‘Jer kakva je korist čoveku ako zadobije sav svet a duši svojoj naudi?” – Marko 8:26 – Hristove očigledne pouke, str. 374

Hrišćani se često žale da im je teško ili nemoguće da služe Bogu kako treba zbog uticaja neobraćenih u njihovom životu. Može li ovakva tvrdnja imati opravdanje? (Jovan 10:27-28)

“… ako oni koji su ušli u ovu trku za privremeni venac ovde na zemlji mogu biti vatreni u svemu, zar ne možemo mi, koji u vidu imamo nepropadljiv venac, večni značaj slave i života koji se meri sa Božjim životom? Kad imamo taj veliki motiv pred nama, zar ne možemo “s trpljenjem da trčimo u bitku koja nam je određena gledajući na načelnika vere i svršitelja Isusa?” Jevrejima 12:1,2. On nam je pokazao put i označio Ga otiscima svojih stopala. To je put kojim je On išao, i mi možemo zajedno s Njim iskusiti samoodricanje i patnju, i hoditi tom stazom obeleženom Njegovom krvlju. – Counsels on Health, str.48

Iako je večni život “dar Božji” (Rim 6:23), na koji način treba da odgovorimo na Božje uveravanje da nam je taj dar dostupan? (1 Tim 6:12; Rim 2:7)

Neka niko ne gaji lažnu misao da pošto je večni život dar, da to znači da hrišćani ne moraju da ulože nikakav ozbiljan napor da bi ga zadobili. Mi nikada ne možemo sebi priuštiti da postanemo nemarni i bezbrižni u borbi vere. Potrebna je stalna budnost. Istina je da taj život ne možemo zadobiti svojim sopstvenim delima. U njima nema spasonosnih zasluga. Istovremeno, možemo biti sigurni da večni život nije za one koji su duhovno lenji, i koji na spasenje gledaju olako. “Tako, ljubazni moji, kao što me svagda slušaste, ne samo kad sam kod vas, nego i sad mnogo više kad nisam kod vas, gradite spasenje svoje sa strahom i drhtanjem.” (Fil 2:12)

KLJUČNA MISAO: Večni život nije samo neki vremenski period. To je i kvalitet života koji možemo početi da doživljavamo već sad, dok ulazimo u zajednicu s Hristom. (1 Jov. 5:11)

 

3. DEO: VEČNI MIR

I Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovih, i smrti neće biti više, ni plača, ni vike, ni bolesti neće biti više; jer prvo prođe. (Otk 21:4)

“U Bibliji se nasledstvo spasenih naziva “zemljom” (Jev 11:16). Tamo nebeski Pastir vodi svoje stado na izvore žive vode. Drvo života daje svoj plod svakog meseca, a lišće drveta služi narodima. Tamo su potoci koji večno teku, čisti kao kristal, i uz njih krošnje koje se njišu bacaju svoju senku na puteve pripremljene za otkupljene Gospodu. Tamo se široke ravnice prelivaju u prekrasne brežuljke, i Božje gore podižu svoje ponosite vrhove. Na tim mirnim ravnicama, pored tih živih potoka, Božji narod, koji je tako dugo bio putnik i došljak, pronaći će svoj dom.” – God’s Amazing Grace, str.363

Koje obećanje Bog daje onima koji svoj um stalno imaju usmeren na Njega? (Isa 26:3; Fil 4:7; Kol 3:15)

Džordž Miler je jednom rekao, “tamo gde počinje nemir, tamo prestaje vera; tamo gde počinje vera, tamo prestaje nemir.” Miler je znao o čemu govori. Nakon svog obraćenja u ranim dvadesetim on je odlučio da živi životom potpune zavisnosti od Boga i na kraju svog života imao je zapisane 52.000 primera u kojima je Bog definitivno i određeno odgovorio na molitvu i zadovoljio njegove potrebe. Iskustvo Džordža Milera može pripadati svima nama. Kad živimo u ovakvoj vrsti potpunog poverenja i zavisnosti od Boga, tada možemo upoznati mir koji prevazilazi svaki um i koji će biti nasledstvo spasenih.

Kakvu sigurnost može imati svaki hrišćanin usred sveta kojeg muče razni problemi? (Fil 4:19, 1 Kor 10:13)

“Ko god pristane da odbaci greh i otvori svoje srce ljubavi Hristovoj, on postaje sudeonik tog nebeskog mira. Nema drugog temelja mira osim ovog. Milost Hristova, primljena u srce, pobeđuje neprijateljstvo; ona suzbija sukobe i ispunjava dušu ljubavlju. Onaj ko je u miru s Bogom i svojim bližnjima ne može biti nesrećan. U njegovom srcu neće biti zavisti; zla nagađanja tamo neće imati mesta; mržnja ne može da postoji. Srce koje je u skladu s Bogom postaje sudeonik nebeskog mira i širiće svoj blagosloven uticaj svuda oko sebe. Duh mira će počivati kao rosa na srcima koja su umorena i uznemirena od svetovnih briga.” – Heavenly Places, str.35

Zašto ljudski napori da se postigne mir na zemlji uvek završavaju neuspehom? (Isaija 57:20-21)

KLJUČNA MISAO: Nedostatak mira u životu hrišćanina je dokaz da on nije u prisnoj vezi s Bogom.

 

4. DEO: CAREVI I SVEŠTENICI

I učini nas careve i sveštenike Bogu i Ocu svojemu; tome slava i država vavek veka. Amin. (Otk 1:6)

“… Isus svojom desnom rukom stavlja krunu slave na glavu svakog pobednika. Za svakoga je pripremio krunu koja nosi njegovo »novo ime« (Otkrivenje 2,17), i natpis: »Svet Gospodu!« Svaka ruka dobija pobedničku palmovu granu i sjajnu harfu. A kada anđeo zapovednik da znak, svaka ruka počinje vešto da prebira po žicama na harfi izvodeći bogatim, melodičnim tonovima prijatnu muziku. Neizreciva radost ispunjava svako srce, i svaki glas odjekuje zahvalnom pesmom…
Pred otkupljenim mnoštvom je Sveti grad. Isus širom otvara biserna vrata narodu koji je održao istinu. I tu vide Božji raj, dom u kome je Adam boravio pre nego što je pogrešio. Tada se čuje glas, lepši od svake muzike koja je ikada doprla do ušiju smrtnika, kako govori: »Vaša borba je završena!« »Uđite, blagosloveni Oca mojega, primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja sveta!« – Velika Borba, str. 646

Koji Božji plan za Izrailj objavljen Mojsiju je ispunjen u novozavetnoj Crkvi? 2 Moj 19:6

Božja namera za decu Izrailjevu je bila da dok uče o Njemu i dok ulaze u sve bližu zajednicu s Njim, da sva uživaju prednost da budu carevi i sveštenici. Prednost da se ima prisan odnos sa Bogom ne bi bila samo za sveštenike, već za sve. Carske prednosti ne bi imao samo car Izraela i njegova porodica, već svi koji su deo Božjeg naroda.

“… Oni koji su voljni da u ovom životu učestvuju u Spasiteljevom poniženju, učestvovaće s Njim i u Njegovoj slavi. Oni koji izaberu da podnose bol s narodom Božjim umesto da uživaju u grešnim zadovoljstvima na neko vreme, dobiće mesto sa Hristom na Njegovom prestolu.” – Signs of The Times, 14 novembar, 1900

Koja je jedna od primarnih obaveza koju imaju svi kojima je data prednost da budu carevi i sveštenici Bogu? 1 Pet 2:9

“Mi možemo postati sinovi Božji, baštinici večnog nasledstva, sudeonici u božanskoj prirodi, carevi i sveštenici Bogu. Poslušnima se nude najuzvišenije prednosti. Hoćemo li se okrenuti u pobuni i neverstvu, i predložiti povratak u Misir? Nikada! Naš marš treba da se nastavi prema nebeskom Hananu. Svaki korak treba da bude iz vere u još veću veru, iz poslušnosti u još savršeniju poslušnost, iz svetlosti u još jaču svetlost; jer “put je pravednički kao svetlo videlo, koje sve više svetli dok ne bude pravi dan.” – Signs of The Times, 6. januar, 1888

KLJUČNA MISAO: Iako možda još uvek nismo iskusili carske prednosti, i dalje imamo prednost da nosimo dostojanstvo i plemenitost carskog roda.

 

5. DEO: VEČNO ZAJEDNIŠTVO

I čuh glas veliki s neba gde govori: evo skinije Božje među ljudima, i živeće s njima, i oni će biti narod Njegov, i sam Bog biće s njima Bog njihov. (Otk 21:3)

“Oni koji ne nalaze zadovoljstvo u razmišljanju i razgovorima o Bogu u ovom životu, neće uživati u životu koji dolazi, gde je Bog sveprisutan i gde nastava među svojim narodom. Ali oni koji vole da razmišljaju o Bogu biće u svom elementu i udisaće atmosferu neba. Oni koji na zemlji vole nebeske misli biće srećni u svojim svetim druženjima i zadovoljstvima… “I više neće biti nikakve prokletinje; i presto Božji i Jagnjetov biće u njemu; i sluge njegove posluživaće ga. I gledaće lice Njegovo, i ime Njegovo biće na čelima njihovima.” (Otk 22:3,4) – In Heavenly Places, str.370

Koju posebnu prednost će uživati 144.000? (Otk 14:4, Otk 7:15)

“Samo gledajući na Isusa, Jagnje Božje, i sledeći Njegove korake, možete se pripremiti da sretnete Boga. Sledite Njega i jednog dana ćete hodati zlatnim ulicama Božjeg grada. Gledaćete Njega koji je odložio svoje carsko ruho i svoju carsku krunu, i prerušio se u ljudsko, došao na naš svet i poneo naše grehe da bi nas mogao podignuti i dati nam otkrivenje svoje slave i veličanstva. Gledaćemo ga licem k licu ako Mu sada dozvolimo da nas oblikuje i pripremi za mesto u carstvu Božjem.” – That I May Know Him,str.364

Koje Isusovo obećanje otkriva Njegovu čežnju da ima neprekidnu zajednicu sa svojim narodom? (Jovan 14:3)

“Svojim vernim sledbenicima Hristos je celodnevni pratilac, porodični prijatelj. Oni žive u prisnoj i stalnoj zajednici s Bogom. Nad njima se uzdiže Gospodnja slava. U njima se odražava svetlost poznanja slave Božje u licu Isusa Hrista. Sada se oni raduju u neprigušenim zracima svetlosti i slave Cara u Njegovom veličanstvu. Oni su spremni za zajednicu neba, jer nebo imaju u svojim srcima. Uzdignutih glava i sa svetlim zracima Sunca Pravde koje sija nad njima, sa radošću što se njihovo izbavljenje približilo, oni idu napred u susret Ženiku govoreći, “Gle, ovo je Bog naš, Njega čekasmo, i spašće nas… Vreme zadržavanja je skoro prošlo. Putnici i stranci koji su tako dugo čekali na bolju zemlju skoro su stigli kući.” – Our High Calling, str.367

KLJUČNA MISAO: Samo oni koji ovde vole da se druže s Bogom i Njegovim Sinom mogu da očekuju još jaču zajednicu s Njima u životu koji dolazi.

 

6. DEO: NASLEDNICI BOŽJI

Koji pobedi, dobiće sve, i biću mu Bog, i on će biti moj sin. (Otk 21:7)

“… Jedna od pouka koje moramo naučiti u Njegovoj školi. Moramo imati nepokolebljivu veru i savršeno pouzdanje u Njega. » Ovaj duh svedoči našem duhu da smo deca Božja. A kad smo deca i naslednici smo: naslednici dakle Božji, a sunaslednici Hristovi: jer s Njim stradamo da se s Njim i proslavimo. « (Rim 8, 16. 17)” – Svedočanstva za Crkvu 8, str 126.

Među kakvom vrstom ljudi ćemo pronaći one koji će naslediti carstvo Božje? (Jakov 2:5)

“… Oni koji imaju veru u Hrista kao ličnog spasitelja, čak iako zauzimaju skromno mesto u svetu, naslednici su Božji i sunaslednici Hristovi u besmrtnom nasledstvu. Oni imaju polisu osiguranja za večni život.” – The Upward Look, str. 45

“Članovi nebeske porodice su naslednici Božji, i sunaslednici s Isusom Hristom – naslednici nebeskog blaga. Oni neće slediti ambicije i ludilo ovog sveta gomilajući svoje blago ovde dole na štetu hrišćanskog karaktera koji bi im osigurao život koji se meri sa Božjim životom – život slobodan od greha, bolesti, žalosti i smrti.” – The Upward Look, str. 105

“Oni koji budu naslednici Božji i sunaslednici besmrtnog nasledstva s Hristom, oni će biti posebni . Da, tako posebni da će Bog staviti svoj pečat na njih kao na vlasništvo koje je potpuno Njegovo. Mislite da će Bog primiti, počastvovati i priznati narod tako izmešan sa svetom da se od njega razlikuje samo po imenu? Pročitajte ponovo Titu 2:13-15. Uskoro će biti poznato ko je na Gospodnjoj strani, ko se neće posramiti Isusa. Oni koji nemaju moralne hrabrosti da svesno zauzmu svoj položaj pred licem nevernika, da ostave običaje sveta i ugledaju se na Hristov život samoodricanja, takvi se Njega stide i ne vole Njegov primer.” – Svedočanstva za crkvu 1, str. 287

KLJUČNA MISAO: Mi ne znamo kakva čuda ćemo iskusiti i uživati u životu koji dolazi, ali znamo da sve što pripada Hristu, da će to pripasti i nama.

 

13. Otkrivenje Božje