4. Posrednik Između Boga i Čoveka

Posrednik Između Boga i Ljudi

Ni najuzvišeniji anđeo na nebu nije imao vlast da plati otkupninu za jednu jedinu izgubljenu dušu. Heruvimi i serafimi poseduju samo slavu koju im je podario Stvoritelj kao svojim stvorenjima, a pomirenje čoveka s Bogom moglo je biti ostvareno samo kroz posrednika koji je bio ravan Bogu, koji je posedovao osobine koje će ga učiniti dostojnim i prikladnim da stoji pred beskonačnim Bogom u čovekovo ime, a u isto vreme sposobnim da predstavlja Boga palom svetu. Čovekov zamenik i jemac mora imati čovekovu prirodu, vezu s ljudskim rodom kojeg treba da predstavlja, ali – kao Božji poslanik – da bude povezan i s Beskonačnim, kako bi predstavljao Boga pred svetom i bio posrednik između Boga i čoveka. Samo Hristos je udovoljavao tim zahtevima. Zaogrnuvši svoju božansku prirodu ljudskošću, On je došao na Zemlju kako bi se nazvao Sinom Božjim i sinom čovečijim. On je bio jemstvo za čoveka, Božji poslanik, jemstvo koje će za čoveka udovoljiti zahtevima zakona, i predstavnik poslat od Boga da pokaže Njegov karakter palom ljudskom rodu.” Odabrane poruke 1, 257

 

1. DEO: ZAŠTO JE BIO NEOPHODAN POSREDNIK?

Jer svi sagrešiše i izgubiše slavu Božju. Rim 3:23

Greh je doveo do razdvajanja između čoveka i Boga, tako da čovek više nije mogao licem k licu da se obraća svom Tvorcu.

“Za greh ma gde se našao »Bog naš je oganj koji spaljuje«. Jevrejima 12:29. U svima koji se potčine Njegovoj sili Božji Duh spaliće greh. Ali ako se ljudi čvrsto drže greha, oni će se poistovetiti s njim. Tada Božja slava koja uništava greh mora da uništi i njih.” Čežnja vekova, str. 107

Koja nada je data čoveku u njegovom grešnom stanju? 1. Jov 2:1

“Hristovo posredovanje se sastoji u prikazivanju božanskih zasluga kojima On sebe prinosi Ocu kao zamenu i jemstvo za nas. Jer On se uspeo gore na visine da bi ostvario pomirenje za naše prestupe.” Vera i dela, str. 105

“Molitva vere predstavlja veliku snagu kojom hrišćanin uvek sa sigurnošću može da odoli sotoni. Upravo zato nam on uvek došaptava da molitva nije potrebna. Ime našeg Zastupnika Isusa Hrista sotona najviše mrzi, i kada mi u usrdnoj molitvi u to ime zatražimo pomoć, sotonine vojske se dižu na uzbunu. Kada zanemarimo molitvu činimo upravo ono što on želi, jer tada lakše prihvatamo njegova lažna čuda.” Svedočanstva 1, str. 296 (1862)

“Hristos je tvoj Otkupitelj. On neće zloupotrebiti tvoje ponižavajuće ispovesti. Ako imaš neki privatni greh, ispovedi ga Hristu, On je jedini posrednik između Boga i čoveka. “Ako ko sagreši, imamo zastupnika kod Oca, Isusa Hrista pravednika.” 1. Jov 2:1.” Saveti o zdravlju, str. 374

Ko je jedini posrednik između Boga i čoveka? 1. Tim 2:5

“Bogu imamo pristup kroz Isusa Hrista, Posrednika, to je jedini put na kom On oprašta grehe. Bog ne može oprostiti grehe na uštrb svoje pravednosti, svetosti i istine. Ali On oprašta grehe i to u potpunosti. Nema greha kojeg On neće oprostiti u i kroz Gospoda Isusa Hrista. To je grešnikova jedina nada, i ako tu počine u iskrenoj veri, može biti siguran u oproštenje i to potpuno i besplatno. Postoji samo jedan kanal i on je dostupan svima, i kroz njega bogato i obilno oproštenje očekuje pokajničku i skrušenu dušu i najteži gresi joj se oproštaju.” Biblijski komentar ASD, 7. knjiga, str. 912-13

“Nakon pada Hristos je postao Adamov učitelj. On je tu bio za čovečanstvo u Božje ime, spasavajući ljudski rod od neposredne smrti. Uzeo je na sebe ulogu posrednika. Adam i Eva su dobili probno vreme da se vrate svojoj vernosti, i u tom planu obuhvaćeno je i celo njihovo potomstvo.” Conflict and Courage, str. 20

KLJUČNA MISAO: Isus Hristos, Sin Božji, postao je spona između čoveka i Boga.

 

2. DEO: ZAHTEVI ZAKONA

Zato kao što kroz jednoga čoveka dođe na svet greh, i kroz greh smrt, i tako smrt uđe u sve ljude, jer svi sagrešiše. Rim 5:12

“Smrt je došla na ovaj svet radi prestupa. Ali Hristos je dao svoj život da bi pružio čoveku još jednu priliku. On nije umro na krstu zato da ukine Božji zakon već da čoveku omogući još jednu probu. On nije umro da bi greh načinio večnom osobinom čoveka već da osigura pravo da uništi onoga koji ima silu smrti to jest đavola. On je pretrpeo kaznu za prekršaj zakona celog sveta. To nije učinio da bi ljudi i dalje mogli da gaze zakon, već da bi mogli da se obrate od svog prestupa, da budu verni i da čuvaju Božji zakon i Njegove zapovesti kao zenicu oka svojega.” Svedočanstva za propovednike, str. 134

Koja je svrha Hristove smrti? 1. Kor 15:3 (Rim 6:23, 1. Jov 3:4)

“Hristova smrt je trebalo da zauvek razreši pitanje validnosti Jehovinog zakona. Podnevši punu kaznu za grešni svet, Isus je postao Posrednik između Boga i čoveka, da bi dušu koja se kaje ponovo pomirio sa Bogom dajući joj milost da drži zakon Najvišega. Hristos nije došao da pokvari Zakon ili Proroke, već da ih ispuni do i najmanjeg slova. Pomirenje na Golgoti potvrdilo je da je Božji zakon svet, pravedan i istinit, ne samo pred palim svetom već i pred nebom i pred bezgrešnim svetovima. Hristos je došao da uzvisi zakon i da učini da se on poštuje.” Vera i dela, str. 118

“Bez pomirenja koje je omogućio Sin Božji nije moglo biti nikakvih blagoslova ni spasenja od Boga za čoveka. Bog je ljubomorno čuvao čast svog zakona. Prestup tog zakona uzrokovao je strašnu razdvojenost Boga i čoveka. Adam je u svojoj nevinosti imao sa svojim Stvoriteljem neposrednu, slobodnu i radosnu zajednicu. Nakon prestupa Bog je želeo da komunicira sa čovekom samo preko Hrista i anđela.” Conflict and Courage, str. 20

U koja dela od Nojevih dana je uključen Hristos? 1. Jov 3:8

“Zato se javi sin Božji da raskopa dela đavolja.” Hristos se angažovao u toj borbi u Nojevim danima. To je bio Njegov glas koji je govorio stanovnicima starog sveta porukama i upozorenjima, ukorom i pozivima. On je svom narodu dao vreme probe od 120 godina u kom bi se mogli pokajati. Ali oni su izabrali sotonine prevare i stradali u vodama potopa. (Review and Herald, 12. mart, 1901). Biblijski komentar ASD, 1. knjiga, 1088.

KLJUČNA MISAO: Božji zakon je zahtevao smrt za prestup, i Isus je umro tom smrću da bi nas otkupio.

 

3. DEO: PREDNOSTI HRISTOVOG POSREDNIŠTVA

I u onaj dan nećete me pitati ni za šta. Zaista, zaista vam kažem da šta god uzištete u Oca u ime moje, daće vam. Jovan 16:23

“Ištite u moje ime,” kaže Hristos… Hristos je spona koja povezuje Boga i čoveka. On je obećao svoje lično posredovanje. On poniznom moliocu obezbeđuje puninu svoje pravednosti. On se moli za čoveka, a čovek, kome je potrebna božanska pomoć, moli se za sebe u Božjem prisustvu, koristeći se uticajem Onoga koji je dao svoj život za život sveta. Dok iznosimo pred Boga svoje pouzdanje u Hristove zasluge, našim molitvama se dodaje miomiris. Dok prilazimo Bogu kroz Hristove zasluge, Hristos nas stavlja u svoju blizinu, okružujući nas svojom ljudskom rukom, dok se svojom božanskom rukom drži za presto Beskonačnoga… Da, Hristos je postao kanal za molitvu između čoveka i Boga. Postao je i kanal za blagoslov između Boga i čoveka. On je sjedinio božansko sa ljudskim… Molite se sa nepoljuljanom verom i poverenjem. Anđeo zaveta, naš Gospod Isus Hristos, je Posrednik koji osigurava da molitve Njegovih vernih budu prihvaćene.” God's Amazing Grace, str. 85

Koje ljudsko biće je samo bled primer onoga što je Hristos nama danas?

“Mojsije je bio veći od svih koji su živeli na zemlji pre njega. Bio je visoko počastvovan od Boga imajući prednost da razgovara sa Gospodom licem k licu, kao što čovek razgovara sa svojim prijateljem. Bilo mu je dozvoljeno da vidi blistavu svetlost i sjajnost slave koja okružuje Oca.Preko njega je Gospod oslobodio sinove Izrailjeve iz misirskog ropstva. Mojsije je bio posrednik za svoj narod i često je stajao između naroda i razgnevljenog Boga. Njegova ljubav prema Izrailjcima ispitana je kad se protiv njih silno podizao gnev Gospodnji zbog njihovog neverovanja, gunđanja i teških greha. Bog je predložio da ih uništi, a da od njega stvori moćnu naciju, ali je Mojsije svojim najusrdnijim zalaganjem za njih pokazao koliko ih ljubi. U bolu svoje duše molio je Gospoda da oprosti Izrailjcima i odvrati od njih žestinu svoga gneva, ili da njegovo ime izbriše iz svoje knjige.” Rani spisi, str. 162

Koju veliku prednost je Hristos omogućio palim ljudima? 1. Jov 3:1

“Nikakav zemaljski položaj, rođenje, nacionalnost niti verska prednost ne dokazuju da smo članovi Božje porodice, već je to ljubav koja obuhvata sve ljude. Biti ljubazan prema nezahvalnima i zlima, činiti dobro ne nadajući se ničemu, po tome se prepoznaje nebesko plemstvo, to je siguran znak po kome deca Najvišega otkrivaju svoju visoku pripadnost.” Živim verom, str. 38

KLJUČNA MISAO: Mi imamo pravo na Božje darove i blagoslove jer prihvatamo i priznajemo našeg Posrednika.

 

4. DEO: Ja sam vrata; ko uđe kroza me spašće se, i ući će i izići će, i pašu će naći. Jovan 10:9

“Hristos je vrata Božjeg tora. Kroz ova vrata sva Njegova deca, od najranijih vremena, nalazila su ulaz. U Hristu, kao što je to prikazano u slikama, kao što je navešteno u simbolima, kao što je jasno prikazano u proročkim otkrivenjima, kao što je otkriveno u poukama Njegovim učenicima i u čudima koja je činio za sinove ljudske, gledali su »Jagnje Božje koje uze na se grehe sveta« (Jovan 1,29) i kroz Njega dovedeni u tor Njegove milosti. Mnogi su dolazili ističući druge ciljeve za veru sveta; ustanovljivali su se obredi i sistemi pomoću kojih su se ljudi nadali da će primiti opravdanje i pomirenje s Bogom, i tako naći pristup u Njegov tor. Međutim, Hristos predstavlja jedna vrata i svi koji su uspostavili nešto da zauzme Hristovo mesto, svi koji su pokušali ući u tor nekim drugim putem, jesu lupeži i hajduci.” Čežnja vekova, str. 477-8

Kakav primer nam je ostavio Hristos da ga sledimo? Jovan 10:11 (1. Jov 3:11,16; Jovan 15:13)

“Hristos je došao da tvori volju Oca svojega. Da li mi idemo Njegovim tragom? Oni koji se nazivaju Hristovim imenom moraju neprekidno nastojati da se što prisnije upoznaju s Njim, da bi živeli kao što je On živeo i tvorili Njegova dela. Pouke iz Njegovog života treba stalno da primenjujemo u svom svakodnevnom životu. Hristos je „dao sebe za nas da nas izbavi od svakog bezakonja, i da očisti sebi narod izbrani koji čezne za dobrim delima.” „Po tom poznasmo ljubav što On za nas život svoj položi; mi smo dužni polagati život za braću.” To je delo samoodricanja koje moramo prihvatiti sa radošću, ugledajući se na primer našeg Iskupitelja. Hrišćanski život mora da bude život borbe i požrtvovanosti. Mi treba da idemo stazom dužnosti, a ne stazom koju bismo sami izabrali zato što je udobnija i lakša.” Svedočanstva za Crkvu 3, str. 538

Kakvu sigurnost mi kao grešnici možemo pronaći u Bogu Ocu? Dela 4:12 (Priče 18:10)

“Velika načela Zakona, velika načela same Božje naravi iznesena su rečima koje je Hristos izgovorio na Gori… Primajući reč, primamo Hrista. Samo oni koji tako primaju Njegove rieči, grade na Njemu… Hrisost, Reč, objava Boga — izraz Njegovog karaktera, Njegovog zakona, Njegove ljubavi i Njegovog života — jedini je temelj na kome se može izgraditi postojan karakter. Slušajući Njegovu reč, gradimo na Hristu. Nije pravedan onaj ko se samo raduje pravdi, nego onaj ko je tvori. Svetost nije zanos, nego je posledica potpunog predavanja Bogu, ispunjavanje volje našega nebeskog Oca.” Misli sa Gore blagoslova, str. 148-149

KLJUČNA MISAO: Jedina vrata koja vode u spasenje su kroz Sina Božjeg.

 

5. DEO: PUT, ISTINA I ŽIVOT

“Isus mu reče: ja sam put i istina i život; niko neće doći k Ocu do kroza me.” Jovan 14:6

“Mnogi skreću s pravog puta kao posledica mišljenja da se moraju uspeti na nebo, da moraju učiniti nešto čime će zaslužiti Božju naklonost. Oni sami sebe pokušavaju učiniti boljima kroz sopstvene, samostalne napore. To je nešto u čemu nikada neće uspeti. Hristos je stvorio put umirući kao žrtva za nas, živeći kao naš primer i postavši naš Prvosveštenik. On objavljuje: „Ja sam Put i Istina i Život.“ (Jovan 14:6) Kad bismo se samostalnim naporima mogli primaći makar i jedan korak prema lestvama, Hristove reči ne bi bile istinite. Ali kada prihvatimo Hrista, dobra dela pojaviće se kao plodovi koji dokazuju da se nalazimo na putu života, da je Hristos naš put i da hodimo pravom stazom koja vodi u nebo.” Odabrane poruke 1, 368

Kada smo pronašli Hrista, moramo dodati još jedan životni element. Koji je to element? Jovan 15:4,7

“Biti u Hristu znači stalno primanje Njegovog Duha, znači život potpunog predanja Njegovoj službi. Kanali koji povezuju čoveka i Njegovog Boga moraju da budu stalno otvoreni. Kao što loza stalno crpi sok sa životodavnog čokota, tako i mi treba da se čvrsto držimo Isusa i da verom primamo od Njega silu i savršenstvo Njegovog karaktera. Koren šalje hranu preko loze do najudaljenije grančice.Tako i Hristos prenosi reke duhovne sile do svakog vernika. Dok je duša sjedinjena sa Hristom, ne postoji opasnost da uvene ili propadne.” Čežnja vekova, str. 676

“Pitate li se „Kako treba da budem u Hristu“? – Na isti način kako ste ga prvo primili. „Kako dakle primiste Hrista Isusa Gospoda onako živite u Njemu. “ (Kol 2:6)… Predali ste sebe Bogu da budete u potpunosti Njegovi, da mu služite i budete mu poslušni, i prihvatili ste Hrista kao svog Spasitelja. Niste se mogli iskupiti za svoje grehe ili promeniti svoje srce, već pošto ste se predali Bogu poverovali ste da je On radi Hrista učinio sve to za vas.” God's Amazing Grace, str. 293

Koji element Hristog života je od najveće životne važnosti za nas? Rim 8:9

“Tako kako primiš Hristov duh – duh nesebične ljubavi i zalaganja za druge – tako ćeš i rasti i donositi rod. Vrline Duha sazreće u tvome karakteru.Tvoja vera će rasti, ubeđenje jačati, a ljubav će se usavršavati. Sve više i više odražavaće se u tebi Hristov čisti, plemeniti i dragi lik.”….. Hristos željno očekuje da bude otkriven u svojoj Zajednici. Kada se Hristov karakter bude u potpunosti ispoljio u pripadnicima Njegovog naroda, tada će On doći da ih prizna i zatraži kao svoju svojinu.” Hristove očigledne pouke, str. 68-69

KLJUČNA MISAO: Ključ za istinsko spasenje nije samo pronaći Hrista, već i ostati (živeti) u Njemu.

 

6. DEO: JESTI I PITI HRISTA

A Isus ime reče: zaista, zaista vam kažem: ako ne jedete tela Sina čovečijega i ne pijete krvi Njegove, nećete imati života u sebi. Jovan 6:53

“Mi moramo stalno razmišljati o Reči, hraniti se njom, probavljati je i usvajati tako da uđe u tok našeg života. Onaj koji se svakog dana hrani Hristom, svojim primerom naučiće druge da manje misle o onome što jedu, osećajući mnogo veću brigu za jelo kojim hrane dušu.” Saveti o životu i ishrani, str. 89

“Napunite celo svoje srce Božjim rečima. One su živa voda koja gasi vašu goruću žeđ. One su živi hleb sa Neba. Isus objavljuje: „Ako ne jedete tela Sina čovečijega i ne pijete krvi Njegove, nećete imati života u sebi!” A onda sam objašnjava: „Reči koje vam ja rekoh duh su i život su!” (Jovan 6:53,63) Naše telo izgrađeno je od onog što jedemo i pijemo, i kao što je to u telesnom životu, tako je i u duhovnom: ono o čemu razmišljamo udahnjuje raspoloženje i silu našoj duhovnoj prirodi.” Put Hristu, str. 88

Mi treba da ispitujemo jedan drugi aspekt našeg bića, koji je najbitniji. Koji je to aspekt? Fil 2:5 (Rim 12:2)

“Bog je sa radošću stvarao čoveka, stvarao um… Bog je stvorio čoveka tako da svaka njegova sposobnost može biti sposobnost božanskog uma.” (Pismo 55, 1895), Biblijski komentar ASD, 6- knjiga, str. 1105

“Pravo uzdizanje uma je… ono što čini čoveka. Pravilno negovanje umnih sposobnosti čini čoveka svim onim što on jeste.”

“Svaki telesni organ načinjen je da služi umu. Um je kapital tela.” Fundamentals of Christian Education, str. 20

“Zakon uma je takav da se postepeno prilagođava predmetima na kojima je navikao da se zadržava. Ako je okupiran samo običnim stvarima, postaće zakržljao i slab. Ako nikad nema potrebu da se bori sa teškim problemima, s vremenom će skoro potpuno izgubiti moć da se razvija.” Christian Education, str. 65

“Um je vrt, karakter je plod… Naš pravac određuje naš karakter.” Svedočanstva za Crkvu, str. 606

“Hvalim Te što sam divno sazdan. Divna su dela Tvoja i duša moja to zna dobro.” Psalam 139:14

KLJUČNA MISAO: Jer je telo moje pravo jelo i krv moja pravo piće. Jovan 6:55

 

Jedno sa Bogom