Profesor Walter Veith vas vodi kroz principe iza teorije (ili bolje rečeno hipoteze) evolucije kako bi razotkrio stvari koje vam “naučnici” ne govore. Doktor zoologije, profesor Veith koristi nauku da dokaže da je Bog stvorio svet u šest doslovnih dana. Nasmejali ste se? To je u redu. Da li se sada usudite da pogledate dokaze koji će vaš pogled na svet oko vas uzdrmati do temelja? Walter Veith je predavao evoluciju na vodećim svetskim unverzitetima dok nije upoznao istinu. Suočen sa naučnim dokazima koji potvrđuju izveštaj stvaranja koji nalazimo u prvoj knjizi Biblije, promenio je svoja uverenja i počeo da drži predavanja dijametralno suprotna onome što je do tada iskreno verovao i učio druge.

 Ne zaboravite da kliknete na CC da uključite prevod, ako već niste.

 

101RS – Zemlja u prostoru i vremenu

Ovo predavanje razmatra teoriju Big Benga i njenu verodostojnost. Katastrofsko poreklo geološkog stuba je predstavljeno u punom multimedija formatu. Dokazi za brz vodeni nanos slojeva geološkog stuba, formacija kanjona, karakteristike erozije, i nepravilnosti se proučavaju zajedno sa njihovim implikacijama na starost Zemlje. Popularno tumačenje geološkog stuba je suprotstavljeno biblijskom tumačenju, omogućavajući gledaocu da donese informisanu odluku.

 

 

102RS – Sveopšti potop

Nauka danas negira univerzalni potop, jer bi on uništio kontinuitet njihovog interpretiranja fosilnog zapisa u geološkom stubu. U ovom predavanju, dokazi za upravo takav jedan fenomen se iznose sa fascinantnim video materijalom o modernim katastrofama manjeg obima. Poreklo skamenjenih šuma i njihova veza sa potopom se analiziraju.

 

 

103RS – Kosti u kamenu

Katastrofsko poreklo fosilnog zapisa je predstavljeno nasuprot opšte prihvaćenoj paradigmi evolucije tokom dugih vremenskih perioda. Alternativni modeli za vidljivi redosled u fosilnom zapisu su izneseni zajedno sa dokazima za iznenadno pojavljivanje životnih oblika tokom tako-zvane kambrijumske eksplozije. Poreklo dinosaurusa i njihovo istrebljenje se razmatraju, kao i dokazi da su se životni oblici pojavili istovremeno, u skladu sa biblijskim izveštajem o stvaranju.

 

 

104RS – U carstvu sisara

Kada je bilo ledeno doba i zašto nalazimo sisare distribuirane u gornjem sloju geološkog stuba. Da li je zaista bilo evolucije čoveka i kako su kontinenti kolonizirani nakon sveopšteg potopa.

 

 

105RS – Geni iz postanja

Darvinizam i prirodna selekcija kao modeli evolucije života su u ovom predavanju suprotstavljeni planskom stvaranju. Biohemijska evolucija, razvoj vrsta i uzroci raznolikosti su vizualno upešatljivo predstavljeni. Ovo fascinantno predavanje uključuje primere nesmanjive kompleksnosti, razmatra srž genetskih problema koji proizlaze iz evolucionog procesa, sve predstavljeno jednostavnim jezikom i terminima tako da i oni koji nisu naučnici mogu da razumeju principe.

 

 

106RS – Od stvaranja do obnove

Kako je savršen svet kojeg je Bog stvorio postao nesavršen, sa mnogim deformacijama. Otkuda smrt, grabljive životinje i jedenje mesa. Ovo predavanje razmatra biohemijske i morfološke promene koje su se desile u životinjama. Darvin je smatrao da su paraziti i jedenje mesa dokazi za evoluciju, ali u ovom predavanju ćemo videti da suprotna perspektiva, pad iz savršenstva u nesavršenstvo kao posledica greha ima puno više smisla i dokaza. Nauka potvrđuje biblijski izveštaj.

 

 

107RS – Dan za pamćenje

U ovom intrigantnom predavanju, sedmica stvaranja je predstavljena sa naglaskom na odnos između Stvoritelja i stvorenja, odgovarajući na pitanja kao što su: Ko je Stvoritelj? Koje je značenje sedmog dana stvaranja i kakav uticaj ima na nas danas? Da li je sedmi dan jevrejska institucija ili je započeo u Edemu? Detaljno ponovno otkriće dana od odmora.

 

108RS – Lopata otkopava istinu

Ovo predavanje nas vodi na fascinantno putovanje kroz vekove. Predstavljeni su arheloški dokazi koji podupiru Sveto Pismo, dokazujući izveštaje u Svetom Pismu koji su dugo godina bili osporavani, kao što je izlazak Izraelaca iz Egipta i postojanje davno zaboravljenih gradova. Takože razmatra važnost arheoloških pronalazaka kao što su Ebla ploče.

Related Articles

Ostavi Komentar