I Stvori Bog Čoveka

by Aleksandar Petrović

po obličju svom, po obličju Božjem stvori ga; muško i žensko stvori ih. 1 Mojsijeva 1.

Kakvu predivnu i čistu radost su naši pra-roditelji osećali, dok su uživali u delima Božjeg stvaranja. Zemlja je izašla iz Božjih ruku beskrajno divna. Planine, brda i doline su se mešali sa bezbrojnim rekama i jezerima. Vrhovi planina nisu bili visoki ni ogoljeni kao danas, već prekriveni bujnom vegetacijom, predivnim cvećem i drvećem koje je svojom visinom i veličanstvom nadmašivalo bilo šta što danas možemo videti. Vazduh je bio čist i osvežavajući. Sva živa bića su bila potčinjena bračnom paru stvorenom po obličju Božjem. Lav i jagnje su se bezazleno igrali u njihovom prisustvu, mnoštvo predivnih ptica u svim bojama, je razdragano lepršalo između procvetalih krošnji i oko Adama i Eve, ukrašavajući nebesku atmosferu svojom melodičnom pesmom koja je odzvanjala između drveća u slavu Stvoritelju.

Ovaj bezgrešni par nije nosio nikakvu odeću stvorenu ljudskom rukom, ali su bili obučeni u ogrtač svetlosti i slave, kakav anđeli nose, i sve dok su živeli u poslušnosti Bogu ovaj ogrtač ih je prekrivao.

Adam, Eva i Isus u edemskom vrtu

Adam, Eva i Isus u edemskom vrtu

Iako je cela zemlja i sve što je stvoreno bilo savršeno i predivno, kao znak posebne ljubavi i pažnje, Bog je nasadio Edemski vrt kao poseban kutak za ljudski par. Ovaj vrt, prepun raznovrsnog drveća sa plodovima čije boje i mirisi su se takmičili sa cvećem, je trebao biti njihov dom. Čovekov rad u ovom vrtu je trebao biti prijatan i ispunjavajući. U svom proviđenju, Bog je odlučio da čovek provodi deo svog vremena u korisnom radu, ukrašavajući svoj dom, deo u druženju sa Njim i sa svetim anđelima, i deo u radosnoj meditaciji o veličanstvenim misterijama Božjeg stvaranja. Čovek je trebao da ravnomerno razvija svoje fizičke, duhovne i mentalne kapacitete.

Adam, Eva i Isus u edemskom vrtu

Adam, Eva i Isus u edemskom vrtu

Svako novo otkrivenje veličanstva Božjeg stvaranja je ispunjavalo sveti par dubokom ljubavlju i zahvalnošću prema Tvorcu, čija ljubav se odslikavala u svakom njegovom stvorenju, i njihove usne su se često udruživale sa pticama u pesmi hvale i slave Bogu. Božji zakon, koji je temelj Njegovog carstva, je bio upisan u njihovim srcima i umovima. Božji sveti karakter je bio savršeno odslikavan u karakteru ovog para koji je stvoren po Njegovom obličju.

Da bi ih za svu večnost utvrdio u tom nevinom i svetom stanju, Bog je, u svojoj premudrosti, pred njih postavio jednostavan test. Adam i Eva su imali prednost da razgovaraju sa Bogom licem k licu, imajući direktan pristup neiscrpnom izvoru znanja, dobrote i ljubavi, ali Bog nije postavio greh van njihovog domašaja. Drvo poznanja dobra i zla je bilo postavljeno u Edemskom vrtu i Adam i Eva su dobili izričitu zapovest da ga ne dotiču i da ne jedu od njega.

Bog je stvorio Adama sa čistim i plemenitim karakterom, bez sklonosti ka grehu i postavio ga u Edemski vrt gde je, uživajući u Božjim blagoslovima, imao svaki razlog da ostane veran i poslušan.

Test koji je bio pred njima je bio jednostavan i lagan. Imali su sve drugo predivno voće u Edemskom vrtu i nisu oskudevali u ničemu. Nisu bili gladni i nisu morali da u znoju truda svog obezbeđuju hranu za život. Test se sastojao u tome da se pokaže da li će novo-stvorena bića biti poslušna Bogu u malom.

Ipak, nešto podmuklo je vrebalo da pomuti njihovu čistotu. Pobuna, koju je Sotona započeo na nebu još pre stvaranja čoveka, je pretila da se prelije na zemlju.

Nebeski savet je odlučio da su Adam i Eva u opasnosti i određeno je da im sveti anđeli budu pri ruci, da ih obuče u poslušnosti i da ih upute u tužnu istoriju Sotonine pobune koja je odvukla trećinu anđela, i njihovog pada sa uzvišenih pozicija koje su imali. Rečeno im je da ih Bog neće naterati na poslušnost, da su oni stvoreni po obličju Božjem, kao bića sa slobodnom voljom i da da će im Bog dozvoliti da sami izaberu poslušnost ili neposlušnost, ali su upozoreni da neposlušnost neizbežno dovodi do razdvajanja od Boga koji je jedini izvor života. Rečeno im je, nedvosmisleno, da će, ako odaberu neposlušnost, zasigurno umreti.

Adam i Eva su upozoreni, od strane anđela, da je Sotona odlučan u nameri da im naudi i da moraju uvek biti na oprezu te da će možda doći u kontakt s njim, ali im je istovremeno dato ohrabrenje da ih Sotona ne može povrediti sve dok su potpuno poslušni Božjim zapovestima. Sva nebeska vojska svetih anđela bi im u momentu bila u pomoći kada bi njihov neprijatelj pokušao da im naudi, ali ako bi prestupili Božju zapovest, Sotona bi dobio pravo da upotrebi sve svoje sposobnosti i moći da ih dalje zavede, da ih uznemirava, pa čak i da im fizički naudi.

Božji zakon, koji je svet kao i sam Zakonodavac, zahteva implicitnu poslušnost od svih stvorenih bića, bilo na nebu ili na zemlji. Ukoliko bi ga čovek prekršio, morao bi da primi kaznu. Sveti Bog revnitelj, koji nije poštedeo anđele koji su se pobunili, ne bi mogao napraviti iznimku za čoveka.

Ukoliko se, nakon određenog vremena, čovek pokaže veran i poslušan, test će biti uklonjen.

Celo nebo je sa nestrpljenjem posmatralo šta će se desiti sa čovekom. Sa strepnjom u srcima su anđeoske vojske posmatrale i nadale se da će čovek položiti test i svojom poslušnošću proslaviti svoga Tvorca, koji mu je sve podredio.

Related Articles

Ostavi Komentar