Isus Mesija

Čega da se bojim?

by Aleksandar Petrović

Čega da se bojim?

Siromaštva?
Moj Otac Nebeski poseduje sve zlato i srebro ovoga sveta!

Bolesti?
Moj Gospod kaze reč i svo telo moje novo postade.

Ljudi?
Ako je Gospod sa mnom, ko će na me?

Smrti?
U smrt Njegovu sam se krstio, u vaskrsenju Njegovom ću ustati.

Bojaću se srca mog prevarnog, da se ne uzdigne i pohuli na Gospoda,
da ne kažem sebi ‘bogat sam i obogatio sam se i ništa ne potrebujem’.

Učini u meni Gospode srce novo i duh prav obnovi u meni,
da te hvalim za sva dobra koja si mi učinio,
da ne zaboravljam milost tvoju,
da ne uskratim pomoć siromahu,
niti hleb siročetu,
da raskujem okove greha i oslobodim sužnje,
da ohrabrim srca,
da podignem klonule,
da proglasim godinu milosti Gospodnje!

Dođi Gospode Isuse!

Ostavi Komentar