Genetski Modifikovani Paradajz

Genetski Modifikovana Hrana

by Goran Vuletić

Genetska modifikacija bi mogla biti najveća pretnja zdravlju i okolišu sa kojom se čovečanstvo ikad suočilo. Pošto se genetski modifikovana hrana ili stvorena hrana (GM, GE, GMO-i) nalazi svugde gde nabavljamo hranu, mudro je zapitati se šta je ona u stvari. Da li je ona u suštini isto što i ne-GM hrana? I pošto se čovečanstvo suočava sa globalnom ekonomskom krizom i zalihama hrane, da li genetski modifikovana hrana odgovara tvrdnjama o bezbednosti, produktivnosti i profitabilnosti?

Pšenica

Pšenica

Prirodni, odnosno tradicionalni načini uzgoja omogućavaju modifikacije unutar vrste. Na primer, konj se može pariti s magarcem, i onda dobijamo mulu. Međutim kod genetske modifikacije gen sa željenim karakteristikama od različitih vrsta (tj. trans-gen) fizički se ubacuje u genetsku sekvencu DNK biljke ili životinje. Možda je najpoznatiji primer onaj kada se određeni genetski materijal iz zemljišne bakterije Bacillus thuringiensis (Bt) ubacuje u kukuruz ili pamuk, čime se dobija Bt kukuruz ili Bt pamuk, od kojih svaki proizvodi svoj pesticid.

Na žalost, nakon takvog ubacivanja do 5% drugih gena u istoj DNK sekvenci mutira na načine koji se ne mogu predvideti, sprečiti, kontrolisati ni preokrenuti. Po izgledu i ukusu, GM hrana može biti slična svojim ne-GM ekvivalentima, ali naučnici i kontrolne organizacije širom sveta izveštavaju o štetnim efektima genetske modifikacije na ljudsko i životinjsko zdravlje i reprodukciju. Oni strahuju od sporednih efekata, kao što su novi toksini, nove bolesti, i probavni problemi koji ugrožavaju zdravlje.

„Hristos nikad nije sejao seme smrti u sistem. Sotona je posejao to seme kada je nagovorio Adama da jede sa drveta poznanja, što je značilo neposlušnost Bogu. Nijedna štetna biljka nije bila u Gospodnjem velikom vrtu, ali nakon što su Adam i Eva zgrešili iznikle su otrovne biljke. U paraboli o sejaču postavljeno je pitanje domaćinu, „Zar ti nisi sejao dobro seme u polju? Otkuda dakle kukolj?“ Domaćin je odgovorio, „Neprijatelj to učini“ (Mat 13:27,28). Sav kukolj je posejao sotona. Svaka štetna biljka je od njega, i svojim spretnim metodama amalgamacije on je pokvario zemlju kukoljem. (2 Odabrane poruke, 288).

DOKAZ


Studije pokazuju veću stopu smrtnosti, oštećenja organa, reproduktivne nedostatke, sterilitet, oštećene imune sisteme, nenormalan rast ćelija u probavnom traktu, manju težinu novorođenčadi i veću smrtnost kod životinja koje su hranjene GM kulturama. Farmeri izveštavaju o hiljadama bolesne, sterilne i mrtve stoke.

Toksična i alergijska svojstva GM hrane su uveliko dokumentovana. U jednom eksperimentu pacovi su odbili da jedu GM paradajz; neki koji su nasilu tako hranjeni razvili su želučane lezije ili su uginuli u roku od dve sedmice. Taj paradajz odobren je za tržište.

Genetski Modifikovana Hrana

Genetski Modifikovana Hrana

Bt toksin je preživeo mišju probavu i uzrokovao oštećenja u tankom crevu. Probava narušena GM hranom može povećati alergije i probavne bolesti. GM grašak koji uzrokuje zapaljenske procese opasne po život nije pušten na tržište samo zato što je ispalo da je prvo vršeno jedno ispitivanje na miševima. Alergije na soju u Ujedinjenom Kraljevstvu povećale su se za 50% brzo nakon što je uvedena GM soja. Pacovi, koji reaguju slično ljudima, razvili su probleme slične ljudskoj višestrukoj hemijskoj osetljivosti.

U jednom istraživanju koje je 1995. obavljao u UK vrlo cenjeni istraživač Dr Arpada Pusztai, pacovi koji su hranjeni GM krompirom pokazali su promene u svom razvoju. Najalarmantnije je bilo potomstvo sa manjom jetrom i srcem, slabijim imunim sistemom, i što je najgore, manjim mozgom. Pusztai spominje neke od tih otkrića u jednom TV intervjuu (ne spominjući manji mozak, da se javnost ne bi uspaničila), i kaže, “Smatram da je vrlo vrlo nepošteno da koristimo naše sugrađane kao zamorčiće.”

Uprkos pohvalama u početku, uskoro je otpušten sa posla iz laboratorije koju podržava vlada, a njegovi radovi su konfiskovani i dikreditovani, njegov tim raštrkan, a njemu zapušena usta. Uzaludni su bili protesti međunarodne naučne zajednice.

Jedan naučnik koji je učestvovao u raspravi međunarodnog Nezavisnog naučnog panela o GM biljkama 2003. godine izjavio je da “GM procesi uopšte nisu precizni. Nekontrolisani su i nepouzdani, i najčešće završavaju oštećujući i zapetljavajući domaćinski genom, sa potpuno nepredvidivim posledicama.” Najmanje dve studije o pacovima hranjenim GM krompirom pokazale su neuobičajen rast ćelija u tankom i debelom crevu. Više naučnika je reklo da takva situacija može da dovede do kancera.

Osim toga, u jednom malom istraživanju na ljudima istraživači su ustanovili da se transgeni GM soje oslobođeni tokom probave prenose iz hrane u ljudske crevne bakterije i tamo nastavljaju da funkcionišu, sa nepoznatim posledicama. Jedan od mnogih problema leži u tome što su mnoge GM kulture stvorene da budu otporne na antibiotike (kao obeležje u procesu razvoja), pa se strahuje da će se otpornost na antibiotike preneti na ljude i životinje. U stvari, već su porastu infekcije otporne na antibiotike kod dece, koja su najranjivija grupa.

Uzmite u obzir i dodatak ishrani L-triptofan, koji je uveden 1980. Od šest brendova, jedan je bio GM. Oko stotinu Amerikanaca je umrlo, a hiljade su se razbolele ili su ostali invalidi nakon konzumacije. Da simptomi nisi bili novi, jedinstveni i akutni – nastajući tako brzo da je zatražena medicinska pomoć – to se možda nikada ne bi dovelo u vezu sa GM L-triptofanom. Međutim, ako se simptomi razvijaju sporije ili sa manje jedinstvenih simptoma, kako se pouzdano može odrediti uzrok?

Šta ako su ljudski simptomi povezani sa nečim što je životinja jela – kao npr. GM kukuruz? Pre puštanja na tržište nije obavljeno nijedno bezbednosno istraživanje o efektima konzumiranja životinja hranjenih GM hranom, a ipak nezavisne studije pokazuju da se nešto GM DNK javlja u mesu, jajima i mlečnim proizvodima.

PROBLEMI SA UZGOJEM


Genetski Modifikovani Kukuruz

Genetski Modifikovani Kukuruz

Do sada su se tvrdnje o bezbednosti GM hrane pokazale kao lažne. Pojavili su se i ekonomski problemi i problemi sa okolišem. Obećanja o većem prinosu da bi se smanjila glad i siromaštvo u svetu nisu se materijalizovala. Vetar raznosi GM polen na ne-GM polja, čineći i njih tako genetski modifikovanim. Nema garancija da je med genetski nemodifikovan, jer pčele skupljaju nektar i sa GM i sa ne-GM cvetova.

Nakon branja Bt pamuka, indijski pastiri su napasali svoje ovce na plantažama. U roku od jedne sedmice uginula je četvrtina ovaca. Filipinski seljaci blizu Bt kukuruznih polja razvili su ozbiljne zdravstvene probleme u vreme oprašivanja. Neke životinje su uginule nakon što su jele taj kukuruz.

Korov koji raste usred GM kultura otpornih na herbicide postao je tolerantan na herbicide, tako da uzgajivači moraju češće da prskaju ili koriste još otrovnije herbicide. To povećava troškove uzgoja, jer GM uzgajivači ne samo da ne smeju da čuvaju seme za upotrebu za narednu godinu, već moraju da kupe još semena svake godine. Te biljke su dizajnirane tako da budu otporne na samo jedan herbicid, koji farmeri naravno moraju da kupuju. I ne samo to, već GM soja ima i veću stopu taloga herbicida, što može izazvati alergije. Svi ti efekti su složeni, trajni i globalni.

Farmeri imaju i druge probleme. Uprkos tvrdnjama Uprave za hranu i lekove o “suštinskoj jednakosti”, nedostaju studije o nutritivnoj jednakosti. Još 1992. je jedan službenik Uprave za hranu i lekove upozorio, “[GM] kukuruz čini 50-70% ishrane većine domaćih životinja, tako da male promene u nutritivnim nivoima zbog genetskog inženjeringa mogu imati znatne efekte na zdravlje životinja.” Isto se odnosi i na ljude, jer posledice na zdravlje zbog konzumiranja životinja i riba hranjenih GM hranom nisu poznate.

STRAH ZA BUDUĆNOST


Trenutno se obavljaju klinička ispitivanja vakcina i lekova baziranih na GM, i spermicida na bazi hrane (kukuruz sa ljudskim transgenima) za moguću upotrebu protiv prenaseljenosti. Jedan glasnogovornik Greenpeace organizacije izrazio je zabrinutost da će spermicidni gen dospeti u ne-GM kukuruz i „završiti u nečijem kornflejksu“. GM društvo tvrdi da skoro nema nikakve šanse za slučajno ukrštanje oprašivanjem. Međutim, jednostavno ne postoji način da se spreči da se genetski materijal raširi pomoću vetra, polena, insekata, semenskog materijala, životinjskog izmeta ili ptica. Kontaminacija GM usevima već je prilično uzela maha, što ugrožava integritet celog našeg biosistema.

Nezavisni posmatrači izveštavaju da godine GMO rezultata ne pokazuju nikakav ukupan porast prinosa, već umesto toga raste upotreba pesticida, te je došlo do porasta štetnih efekata na život u divljini, od pčela medarica do vodenih stvorenja i sisara, super-korova otpornih na herbicide i buba otpornih na pesticide, samoubilačkih epidemija u Indiji pošto su uzgajivači GM pamuka doživeli finansijsku propast, a životinje i ljudi se porazbolevali ili poumirali nakon izlaganja GM-u. Genetska modifikacija bi mogla biti najveća pretnja zdravlju i okolišu sa kojom se čovečanstvo ikad suočilo.

ŠTA MOŽEMO UČINITI?


Zvanična politika Uprave za hranu i lekove od početka jeste da GM hrana ima „suštinsku jednakost“ sa ne-GM hranom. Zato nije potrebno nikakvo testiranje ni obeležavanje za konzumenta. Zbog toga je potrebno pratiti neke smernice kako da zaštitimo svoje zdravlje.

Prvo, čitajte deklaracije. Konvencionalno uzgajano voće i povrće ima četvorocifreni kod na svojim etiketama. Organski uzgajana hrana ima pet cifara koje počinju sa brojem 9.

Drugo, zapamtite rizične sastojke. Većina američkog kukuruza (uključujući ulje, sirup i brašno), repica (ulje repice), pamuk (pamukovo ulje), soja i šećerna repa (za razliku od šećerne trske) su GM. Havajska papaja je isto tako uglavnom GM. Bez zakona za označavanje, nema načina da znate izvor šećera u pakovanju šećera koje uzimate sa police u prodavnici. Brza hrana i grickalice su obično prženi u repičinom ili pamučnom ulju – ponekad i u kukuruznom. Kukuruzni sirup sa visokim sadržajem fruktoze nalazi se u hiljadama konzerviranih, boksiranih, zamrznutih i pečenih proizvoda, kao što su kukuruz i šećer. Soja se pojavljuje kao sušeno ili sveže zrnje, tofu, sojino brašno, koncentrati sojinog proteina, sojino ulje i sojino mleko; često je izvor lecitina. Ulje u želatinskim kapsulama može biti od soje, repice ili kukuruza.

Treće, kupujte organsko. Ako na ambalaži piše „100% organsko“, „organsko“ ili „proizvedeno sa organskim“, onda po zakonu u tom proizvodu ne sme biti nijedan GMO. Međutim, ako je „organsko“ samo u listi sastojaka i nigde drugde na ambalaži, onda su samo pojedini sastojci organski a ostatak može biti genetski modifikovan.

Neke kompanije stavljaju „ne-GMO“ ili „proizvedeno bez GMO“ na svoje proizvode. Neki ograničavaju „ne-GM“ oznaku na jedan zajednički GM sastojak. Potrošači bi trebalo da budu relativno bezbedni ako druge četiri glavne GM kulture nisu navedene.

Kukuruz se koristi za proizvode od žitarica kao što su čips, tortilje, palentu, kukuruzni griz i ulje. Osim ako je drugačije naznačeno, vrlo verovatno je genetski modifikovan, iako su plavi i beli kukuruzni varijeteti obično ne-GM. GM šećerac postaje sve popularniji; najčešći varijeteti su Attribute od kompanije Syngenta.

Ako organsko nije finansijski ostvarivo, konvencionalno voće i povrće mora biti dovoljno. Međutim, zapamtite da se kupovanjem organske vrste dvanaest najprskanijih voća i povrća smanjuje opterećenje pesticidima za skoro 90%. Razmislite i o sopstvenom uzgoju povrća i sitnog voća; pretvorite deo svog dvorišta u produktivne bašte. Načinite plastenik. Čak i u hladnijim klimama možete uzgajati sezonske proizvode u većem delu godine.

MESO I MLEČNI PROIZVODI SU TAKOĐE POGOĐENI


Genetski Modifikovani Bik

Genetski Modifikovani Bik

Meso, mlečni proizvodi, gajena riba i jaja obično su od životinja hranjenih GM proizvodima. Može se kupiti organsko, divlje ili 100% hranjeno travom i tako kompenzovati veća cena manjim porcijama, ili naučiti da se živi bez toga, kao što čine vegetarijanci i vegani. Biljni izvori kalcijuma obično se bolje asimiliraju nego iz kravljeg mleka. Osim toga, kazein, protein koji se nalazi u kravljem mleku, neosporno je povezan sa rastom tumora.

Mnogi prehrambeni aditivi, enzimi, arome i sredstva za narastanje su GM. Još jednom, kupujte organsko ili se držite neobrađene hrane. Zaslađivač aspartam (Nutrasweet, Equal), koji se nalazi u hiljadama proizvoda, takođe je GM. Sve što je “bez šećera” treba da bude sumnjivo; čitajte deklaracije.

IDEALNA ISHRANA


Verovatno ćete ustanoviti da vaša omiljena hrana neće izdržati GM test. Biotehnološka industrija primorala je pojedince koji vode računa o zdravlju na neke značajne promene u životnom stilu, ali očigledno je bolja prevencija kada ne postoji lek, a u svakom slučaju o jednostavnoj ishrani se može puno toga reći. Što više neobrađene ili minimalno obrađene i sveže hrane jedemo, to ćemo značajniji napredak videti u svom zdravlju, koncentraciji, snu i energiji. Bolja ishrana popravlja ponašanje dece, i njihov san i učenje.

Uz to, sledeći jednostavniju, prirodniju ishranu, ne samo da ćemo smanjiti izlaganje eksitotoksinima, već će se i naši troškovi za hranu smanjiti. Ishrana zasnovana na voću, povrću, žitaricama, mahunarkama i jezgrastim plodovima i semenkama zaista je najzdravija za sva doba.

ZAŠTITITE SVOJU PORODICU


Uspeh GM prehrambene industrije vezan je za neznanje potrošača. Već i mali procenat ljudi koji prelazi na ne-GM brendove i/ili se obraća proizvođačima hrane zahtevajući da prekinu sa upotrebom GM sastojaka primoraće proizvođače hrane da zamene GM sastojke ne-GM sastojcima. U Evropi je 1999. došlo do te prekretnica u roku od deset sedmica nakon što je konačno objavljeno istraživanje Dr Pusztai-a. Preko 750 članaka napisanih o genetskoj modifikaciji pritisli su stvar sa svih strana. Za samo sedam dana, skoro svi glavni proizvođači hrane javno su se obavezali da će ukloniti GMO iz svojih proizvodnih linija.

Paradajz

Paradajz

Tada je u Evropi stavljen moratorijum na GM, ali SAD, Kanada i Argentina su prigovorile da nema dovoljno naučne osnove za nefer trgovačke barijere koje pogađaju njihove uzgajivače. Svetska trgovinska organizacija odlučila je da EU mora otvoriti svoje tržište za GM hranu. Srećom, tamo je još uvek obavezno obeležavanje takvih proizvoda. EU zemlje i dalje mogu da zabrane GM uzgoj, ali vladajuća EU komisija snažno podržava biotehnologiju. Azija i Afrika su najnovija biotehnološka tržišta; očekuje se i šira upotreba GM tehnologije u svetu. Uprava za hranu i lekove sade planira da pusti neobeležene genetski izmenjene životinje u američke tokove hrane.

“Ako je postojao jedan greh veći od svih ostalih koji je izazvao uništenje sveta potopom, to je zločin amalgamacije čoveka i životinja, koji je iskrivio sliku Božju i uzrokovao zbrku na svakom koraku.“ Duh Proroštva, Sveska 1, str. 69

Šta kaže Božja reč? “I neznabošci se razgneviše, i doše gnev tvoj i vreme mrtvima da se sudi, i da se da plata slugama tvojima… i da unište oni koju zemlju uništiše” (Otkrivenje 11:18)

Najsigurniji način je da čitamo deklaracije, jedemo jednostavno, uzgajamo sami svoju hranu, pazimo na nadahnute zdravstvene savete i insistiramo na obeležavanju GMO!

(ovaj članak je prevod originala sa Amazing Discoveries veb sajta)

Related Articles

Ostavi Komentar