Evolucija ili Stvaranje

Evolucija ili Stvaranje? – Uvod u Diskusiju

by Aleksandar Petrović

Da li ste nekada malo dublje razmišljali o poreklu života? Odakle je potekao život? Kroz koje mehanizme se stvorio? Kako su ljudi postali ljudi, za razliku od životinja?

Verujem da su vam ta pitanja, ranije ili kasnije u životu, pala na pamet i da imate neki svoj odgovor na ta pitanja, ali da li ste zaista uzeli dovoljno vremena i posvetili se da istražite i utvrdite tačne odgovore tako da možete, ako vas neko pita, da razumno obrazložite i argumentujete svoje verovanje?

Većina ljudi, na žalost, nikada ne uzme vreme da prostudira ova pitanja i evaluira alternative, nego jednostavno ‘naslede’ verovanje u odgovore na ta pitanja.

Ljudi koji su odgojeni u domu koji veruje u Boga, obično nastave, po inerciji, da veruju u ono što su učeni, da je Bog stvorio ovaj svet i život na ovoj planeti, ali ako ih neko upita da logično i argumentovano obrazlože temelje svog verovanja, nisu u stanju da to urade elokventno. U stvari, često puta upravo zbog toga, njihova vera bude poljuljana.

Oni opet, koji su odgajani da je život nastao spontano, u nekoj primordialnoj supi, a onda se tokom miliona godina razvijao od jednostavnih ka složenim organizmima, u većini slučajeva nastave da veruju u to, isto tako bez da su uzeli vremena da istraže i donesu odluku za sebe. Mnogi će reći, šta ima tu da se istražuje, naučnici su dokazali da je svet nastao u Big Bengu, da je život nastao spontano, i da smo se razvili kroz evoluciju tokom miliona godina.

Argumenti Protiv Kreacionizma

Argumenti Protiv Kreacionizma

I ne samo sto će čvrsto verovati u to što su rekli, već će one koji smatraju suprotno obično posmatrati sa potcenjivanjem, kao zatucane i neobrazovane, podsmevajući im se kako mogu u dvadeset prvom veku verovati u takve besmislice.

Možda ćete se i vi nasmejati na pomisao da neko može da ne veruje u evoluciju i da ta osoba definitivno mora biti zatucana i neobrazovana, ali evo usudiću se da izjavim sledeće “NE POSTOJI NI JEDAN, JEDINI NEPOBITAN DOKAZ ZA EVOLUCIJU”.

Nakon što ste se lepo i slatko nasmejali, dozvolite mi da pokušam moju izjavu i da potvrdim argumentima.

Ipak, moram prvo priznati da ni ja nisam uvek bio tako zatucan i neobrazovan kao što sam sada.  I ja sam nekada davno, u ‘prošlom’ životu, spadao u tu grupu prosvetljenih koji su se kleli u evoluciju. Ne jednom sam se znao narugati onima koji su verovali u Boga i nazvati ih ružnim imenima, čudeći se da mogu biti tako ‘glupi’.

O kako je to bilo arogantno i puno sebe, a nisam znao da sam bio slep kod zdravih očiju.

Elem, argumetni, da, u pravu ste, da se vratimo argumentima.

Ali pre nego se upustimo u razmatranje argumenata za i protiv, moramo da postavimo ‘pravila igre’. Šta to znači? Jednostavno, pre bilo kakvog diskursa, pokušaćemo da postavimo striktne definicije termina, doktrina, interpretacija, kao i pravila logike ili rasuđivanja koji su zaista objektivni i oko kojih se možemo složiti iako možda, po pitanju evolucije, verujemo potpuno suprotno.

Zašto moramo postaviti ‘pravila igre’? Jednostavno, poučen dugogodišnjim iskustvom u diskusijama na raznorazne teme, došao sam do zaključka da u većini slučajeva ljudi koji učestvuju u diskusiji uopšte ne slušaju ono što druga strana pokušava da iznese, niti to evaluiraju, nego se fokusiraju isključivo na svoju poziciju. Čak šta više, kad bi i hteli da čuju šta druga strana ima da kaže, obično ne mogu da se razumeju jer govore ‘drugim’ jezikom.

Apsurdna Kritika Kreacionizma

KREACIONISTI – Tako je, oni stvarno veruju da je ovo ono što evolucija znači.

Ne retko se dešava da, obično evolucionisti, iz prethodno navedenih razloga, potpuno izvrnu ono što kreacionisti govore i onda ulože svu svoju snagu da obore čiča glišu kojeg su sami nacrtali. Upravo ovako kao što su uradili na ovoj slici desno.

Isto tako, u žaru da dokažu svoj stav, većina ljudi čine logičke greške u rasuđivanju, izvlačeći zaključke koji, ako se poštuju objektivna pravila logike, ne mogu biti izvučeni. Da bih vas upoznao malo bolje o čemu govorim, pripremio sam spisak logičkih grešaka koje ljudi najčešće prave u zastupanju svojih stavova. U budućim člancima na temu evolucije ili stvaranja, često puta ću isticati upravo ove greške u rasuđivanju koje zastupnici evolucije prave. Naravno, i protivnici evolucije isto tako prave logičke greške u zastupanju svojih stavova, samo malo manje. Sa moje strane obećavam, čak garantujem da moji argumenti neće imati ni jednu jedinu logičku grešku. Časna pionirska!

OK, šalu na stranu, ukoliko primetite da pravim iste greške koje ističem kod zastupnika evolucije, molim vas upozorite me na njih i dozvolite mi da, ili objasnim prividnu grešku, ili da je ispravim.

Druga stvar koju sam naučio iz diskusija i debata, jeste da obično ne pobeđuje onaj koji ima jače argumente, nego onaj koji je glasniji. Upravo iz tog razloga sam odlučio da pišem blog, umesto da nastavim da učestvujem u diskusijama i debatama. Ovako, na ovom blogu ću imati blagu prednost ‘cenzure’. Biće onako kako ja kažem i nikako drukčije.

OK, opet sam malo otišao u neozbiljne vode, iako ćemo da diskutujemo o veoma ozbiljnim temama, ali da pojasnim šta je ‘pesnik hteo da kaže’. U diskusijama se često desi da neko odvede diskusiju u pogrešnom smeru, da je spamuje, da počne da upotrebljava lične napade, itd. Ovde toga, po prirodi stvari, neće biti. Naravno, svi koji se ne slažu sa onim što iznosim na ovom blogu su dobrodošli da iznesu svoje mišljenje i svoje argumente, a svaki validan komentar, iznesen u civilizovanom tonu će biti objavljen i na njega će biti odgovoreno.

Da završim, u sklopu upoznavanja sa ‘pravilima igre’ pozvao bih vas da pročitate osnovne pretpostavke evolucije, osnovne pretpostavke kreacionizma, terminologiju, kao i paradigmu – način tumačenja sveta oko sebe.

Zašto je ovo bitno? Jednostavno zato da bismo govorili ‘isti’ jezik i da bismo se mogli razumeti. Naročito bih istakao paradigmu – način tumačenja sveta oko sebe, zato što je tu objašnjeno kako je moguće da različite osobe posmatraju ili analiziraju istu stvar, ali vide potpuno različito. Videćete, tokom našeg ‘druženja’, da je pravilno razumevanje različitih paradigmi ključno za kvalitetnu diskusiju.

Related Articles

Ostavi Komentar