Archive for Odabrano

Psalam 19

maj 14, 2012 No Comments

Nebesa kazuju slavu Božju, i dela ruku Njegovih glasi svod nebeski. Dan danu dokazuje, i noć noći javlja. Nema jezika, niti ima govora, gde se ne bi čuo glas njihov. Po svoj zemlji ide kazivanje njihovo i reči njihove na kraj vasiljene. Suncu je postavio stan na njima; I ono izlazi kao ženik iz ložnice […]

Read more

Postanje

maj 11, 2012 No Comments

U početku stvori Bog nebo i zemlju. A zemlja beše bez obličja i pusta, i beše tama nad bezdanom; i duh Božji dizaše se nad vodom. I reče Bog: Neka bude svetlost. I bi svetlost. I vide Bog svetlost da je dobra; i rastavi Bog svetlost od tame. I svetlost nazva Bog dan, a tamu […]

Read more

Dobro došli na Pade, Pade Vavilon web blog!

jan 04, 2012 No Comments

Mi verujemo da je Bog u Svetom Pismu, preko proroka ispunjenih Svetim Duhom, objavio šta će se događati u poslednjim trenucima istorije ove planete, sa ciljem da se što više ljudi spase. Ova planeta se neminovno bliži svome kraju, a sa njom i sudbina njenih stanovnika. U stvari, svaki sedmi čovek, sa razlogom ili bez, […]

Read more