Čega da se bojim?

avg 28, 2012 No Comments

Čega da se bojim? Siromaštva? Moj Otac Nebeski poseduje sve zlato i srebro ovoga sveta! Bolesti? Moj Gospod kaze reč i svo telo moje novo postade. Ljudi? Ako je Gospod sa mnom, ko će na me? Smrti? U smrt Njegovu sam se krstio, u vaskrsenju Njegovom ću ustati. Bojaću se srca mog prevarnog, da se […]

Read more

I Stvori Bog Čoveka

jun 17, 2012 No Comments

po obličju svom, po obličju Božjem stvori ga; muško i žensko stvori ih. 1 Mojsijeva 1. Kakvu predivnu i čistu radost su naši pra-roditelji osećali, dok su uživali u delima Božjeg stvaranja. Zemlja je izašla iz Božjih ruku beskrajno divna. Planine, brda i doline su se mešali sa bezbrojnim rekama i jezerima. Vrhovi planina nisu […]

Read more

Isaija 53

jun 07, 2012 No Comments

Ko verova propovedanju našem, i mišica Gospodnja kome se otkri? Jer izniče pred Njim kao šibljika, i kao koren iz suve zemlje; ne bi obličja ni lepote u Njega; i videsmo Ga, i ne beše ništa na očima, čega radi bismo Ga poželeli. Prezren beše i odbačen između ljudi, bolnik i vičan bolestima, i kao […]

Read more

Obilje Fosila Potvrđuje Evoluciju?

jun 06, 2012 No Comments

Većina ljudi koji veruju u evoluciju, uključujući i one koji veruju da je Bog stvorio čoveka kroz proces teističke evolucije, ubeđeni su da postoje milioni nepobitnih fosilnih dokaza za to, svuda oko nas. Često se čuje da je evolucija naučno dokazana činjenica i većina ljudi to prihvata zdravo za gotovo. Ali, za početak, upitajte se zašto većina […]

Read more

Evolucija ili Stvaranje? – Uvod u Diskusiju

maj 30, 2012 No Comments

Da li ste nekada malo dublje razmišljali o poreklu života? Odakle je potekao život? Kroz koje mehanizme se stvorio? Kako su ljudi postali ljudi, za razliku od životinja? Verujem da su vam ta pitanja, ranije ili kasnije u životu, pala na pamet i da imate neki svoj odgovor na ta pitanja, ali da li ste […]

Read more

Psalam 19

maj 14, 2012 No Comments

Nebesa kazuju slavu Božju, i dela ruku Njegovih glasi svod nebeski. Dan danu dokazuje, i noć noći javlja. Nema jezika, niti ima govora, gde se ne bi čuo glas njihov. Po svoj zemlji ide kazivanje njihovo i reči njihove na kraj vasiljene. Suncu je postavio stan na njima; I ono izlazi kao ženik iz ložnice […]

Read more

Psalam 23

maj 11, 2012 No Comments

Gospod je pastir moj, ništa mi neće nedostajati. Na zelenoj paši pase me, vodi me na tihu vodu. Dušu moju oporavlja, vodi me stazama pravednim imena radi svog. Da pođem i dolinom sena smrtnoga, neću se bojati zla; jer si Ti sa mnom; štap Tvoj i palica Tvoja teši me. Postavio si preda mnom trpezu […]

Read more

Postanje

maj 11, 2012 No Comments

U početku stvori Bog nebo i zemlju. A zemlja beše bez obličja i pusta, i beše tama nad bezdanom; i duh Božji dizaše se nad vodom. I reče Bog: Neka bude svetlost. I bi svetlost. I vide Bog svetlost da je dobra; i rastavi Bog svetlost od tame. I svetlost nazva Bog dan, a tamu […]

Read more

Dobro došli na Pade, Pade Vavilon web blog!

jan 04, 2012 No Comments

Mi verujemo da je Bog u Svetom Pismu, preko proroka ispunjenih Svetim Duhom, objavio šta će se događati u poslednjim trenucima istorije ove planete, sa ciljem da se što više ljudi spase. Ova planeta se neminovno bliži svome kraju, a sa njom i sudbina njenih stanovnika. U stvari, svaki sedmi čovek, sa razlogom ili bez, […]

Read more