Čega da se bojim?

avg 28, 2012 No Comments by

Čega da se bojim?

Siromaštva?
Moj Otac Nebeski poseduje sve zlato i srebro ovoga sveta!

Bolesti?
Moj Gospod kaze reč i svo telo moje novo postade.

Ljudi?
Ako je Gospod sa mnom, ko će na me?

Smrti?
U smrt Njegovu sam se krstio, u vaskrsenju Njegovom ću ustati.

Bojaću se srca mog prevarnog, da se ne uzdigne i pohuli na Gospoda,
da ne kažem sebi ‘bogat sam i obogatio sam se i ništa ne potrebujem’.

Učini u meni Gospode srce novo i duh prav obnovi u meni,
da te hvalim za sva dobra koja si mi učinio,
da ne zaboravljam milost tvoju,
da ne uskratim pomoć siromahu,
niti hleb siročetu,
da raskujem okove greha i oslobodim sužnje,
da ohrabrim srca,
da podignem klonule,
da proglasim godinu milosti Gospodnje!

Dođi Gospode Isuse!

Nekategorisano

About the author

"Šta je ostrag zaboravljam, a za onim što je napred sežem se, i trčim k belezi, k daru gornjeg zvanja Božijeg u Hristu Isusu." Filipljanima 3:13,14
No Responses to “Čega da se bojim?”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

%d bloggers like this: