Archive for Skriveno Znanje

Ko je Bafomet?

feb 11, 2014 No Comments by

Bafomet je zagonetna figura sa jarčijom glavom, koja se pojavljuje u raznim primerima u istoriji okultizma. Od srednjovekovnih Vitezova Templara i Slobodnih zidara XIX veka do savremenih struja okultizma, Bafomet je uvek izazivao rasprave. Ali odakle on potiče, i što je najvažnije, šta je pravo značenje te simbolične figure? Ovaj članak se bavi poreklom Bafometa, […]

Skriveno Znanje Read more

Aleister Crowley: Njegova priča, veze sa elitom i zaostavština

feb 04, 2014 No Comments by

Čovek koji je uživao da ga zovu „Velika zver 666“ i kojeg je štampa opisivala kao „najopakijeg čoveka u istoriji“, bio je više nego samo teatralni okultista: Aleister Crowley se nalazi u srcu jednog od najuticajnijih pokreta XX i XXI veka. Imao je veze i sa nekim svetski poznatim figurama, i čak je radio za […]

Skriveno Znanje Read more

Iluminati – tajna društva: poreklo, metode, uticaj

feb 03, 2014 No Comments by

Iluminatski red je često centralna tema u raspravama o uticaju koji imaju tajna društva na ljudsku istoriju. Da li su Iluminati mit ili zaista tajno vladaju svetom? Pošto sve više ljudi postavlja to pitanje, činjenice o tom redu su se izmešale sa zabludama i dezinformacijama, otežavajući tako objektivno sagledavanje tog predmeta. Ovaj članak nastoji da […]

Odabrano, Skriveno Znanje Read more