Archive for Nekategorisano

Čega da se bojim?

avg 28, 2012 No Comments by

Čega da se bojim? Siromaštva? Moj Otac Nebeski poseduje sve zlato i srebro ovoga sveta! Bolesti? Moj Gospod kaze reč i svo telo moje novo postade. Ljudi? Ako je Gospod sa mnom, ko će na me? Smrti? U smrt Njegovu sam se krstio, u vaskrsenju Njegovom ću ustati. Bojaću se srca mog prevarnog, da se […]

Nekategorisano Read more