Archive for Evolucija

#1 Vrlo Malo Taloga Na Morskom Dnu

dec 10, 2012 No Comments

Ako su se sedimenti taložili na morskom dnu tri milijarde godina, onda bi dno trebalo biti zatrpano muljem dubine od više kilometara. Svake godine voda i vetar erodiraju oko 20 milijardi tona zemlje i kamenog otpada sa kontinenata i polažu ih na morsko dno.1 (slika 1). Većina tog materijala se akumulira u vidu rastresitog taloga […]

Read more

Deset najboljih naučnih dokaza da je Zemlja mlada

dec 10, 2012 No Comments

Zemlja je stara samo nekoliko hiljada godina. Ta je činjenica jasno otkrivena u Božjoj Reči. Zato je prirodno očekivati da pronađemo mnoštvo dokaza o Zemljinoj maloj starosti. I upravo to i nalazimo u geološkim zapisima, biologiji, paleontologiji, pa čak i u astronomiji. Za određivanje Zemljine starosti bi se moglo iskoristiti doslovno na stotine različitih metoda […]

Read more

Obilje Fosila Potvrđuje Evoluciju?

jun 06, 2012 No Comments

Većina ljudi koji veruju u evoluciju, uključujući i one koji veruju da je Bog stvorio čoveka kroz proces teističke evolucije, ubeđeni su da postoje milioni nepobitnih fosilnih dokaza za to, svuda oko nas. Često se čuje da je evolucija naučno dokazana činjenica i većina ljudi to prihvata zdravo za gotovo. Ali, za početak, upitajte se zašto većina […]

Read more

Evolucija ili Stvaranje? – Uvod u Diskusiju

maj 30, 2012 No Comments

Da li ste nekada malo dublje razmišljali o poreklu života? Odakle je potekao život? Kroz koje mehanizme se stvorio? Kako su ljudi postali ljudi, za razliku od životinja? Verujem da su vam ta pitanja, ranije ili kasnije u životu, pala na pamet i da imate neki svoj odgovor na ta pitanja, ali da li ste […]

Read more