Archive for Biblija

Velika Borba Između Hrista I Sotone

jan 06, 2013 No Comments

Bog je uspostavio žrtvene prinose da budu čovekov trajan podsetnik i pokajničko priznanje njegovog greha i ispovedanje vere u obećanog Spasitelja. Njihova je svrha bila da grešnoj rasi usade istinu da je greh taj koji je uzrokovao smrt. Za Adama je žrtvovanje prve žrtve bio najbolniji doživljaj. Njegova se ruka morala podići da oduzme život […]

Read more

Plan Spasenja Otkriven Adamu i Evi

nov 27, 2012 No Comments

Čoveku je prva najava otkupljenja saopštena u presudi koja je izrečena nad Sotonom u vrtu. Gospod je objavio: „I još mećem neprijateljstvo između tebe i žene i između semena tvog i semena njenog; ono će ti na glavu stajati a ti ćeš ga u petu ujedati.” (Postanak 3,15) Ova presuda, izrečena u prisutnosti naših prvih roditelja, za […]

Read more

Tajna Sakrivena Od Postanja Sveta

nov 20, 2012 No Comments

Čovekov pad je celo Nebo ispunio žalošću. Svet koji je Bog stvorio bio je uništen prokletstvom greha i nastanjen stvorenjima osuđenim na bedu i smrt. Izgledalo je da nema izlaza za one koji su prekršili zakon. Anđeli su prestali pevati pesme hvale. Širom nebeskih dvorova tugovalo se zbog propasti koju je doneo greh. Božji Sin, veličanstveni nebeski Zapovednik, bio […]

Read more

Poreklo Greha

avg 28, 2012 No Comments

Ako Bog postoji i ako je dobar, zašto postoji zlo, zašto ga Bog dozvoljava? Ako je Bog sve stvorio, onda je Bog stvorio i zlo i odgovoran je za njegovo postojanje? Zašto Bog dozvoljava da nevini ljudi stradaju? Ovo su samo neka od pitanja koja, verujem, su barem jednom prošla kroz glavu svakoga od nas. […]

Read more

I Stvori Bog Čoveka

jun 17, 2012 No Comments

po obličju svom, po obličju Božjem stvori ga; muško i žensko stvori ih. 1 Mojsijeva 1. Kakvu predivnu i čistu radost su naši pra-roditelji osećali, dok su uživali u delima Božjeg stvaranja. Zemlja je izašla iz Božjih ruku beskrajno divna. Planine, brda i doline su se mešali sa bezbrojnim rekama i jezerima. Vrhovi planina nisu […]

Read more

Isaija 53

jun 07, 2012 No Comments

Ko verova propovedanju našem, i mišica Gospodnja kome se otkri? Jer izniče pred Njim kao šibljika, i kao koren iz suve zemlje; ne bi obličja ni lepote u Njega; i videsmo Ga, i ne beše ništa na očima, čega radi bismo Ga poželeli. Prezren beše i odbačen između ljudi, bolnik i vičan bolestima, i kao […]

Read more

Psalam 19

maj 14, 2012 No Comments

Nebesa kazuju slavu Božju, i dela ruku Njegovih glasi svod nebeski. Dan danu dokazuje, i noć noći javlja. Nema jezika, niti ima govora, gde se ne bi čuo glas njihov. Po svoj zemlji ide kazivanje njihovo i reči njihove na kraj vasiljene. Suncu je postavio stan na njima; I ono izlazi kao ženik iz ložnice […]

Read more

Psalam 23

maj 11, 2012 No Comments

Gospod je pastir moj, ništa mi neće nedostajati. Na zelenoj paši pase me, vodi me na tihu vodu. Dušu moju oporavlja, vodi me stazama pravednim imena radi svog. Da pođem i dolinom sena smrtnoga, neću se bojati zla; jer si Ti sa mnom; štap Tvoj i palica Tvoja teši me. Postavio si preda mnom trpezu […]

Read more

Postanje

maj 11, 2012 No Comments

U početku stvori Bog nebo i zemlju. A zemlja beše bez obličja i pusta, i beše tama nad bezdanom; i duh Božji dizaše se nad vodom. I reče Bog: Neka bude svetlost. I bi svetlost. I vide Bog svetlost da je dobra; i rastavi Bog svetlost od tame. I svetlost nazva Bog dan, a tamu […]

Read more