Author Archive

#2 Savijeni Slojevi Stena

dec 11, 2012 No Comments

U mnogim planinskim oblastima, kameni slojevi debljine više stotina i hiljada metara su savijeni i naborani bez lomova. Kako je to moguće ako su ti slojevi formirani odvojeno tokom stotina miliona godina i ako su već bili otvrdnuti? Ako su se fosilni sedimentni slojevi zemlje taložili 460 miliona godina, onda nisu mogli biti savijeni bez […]

Read more

#1 Vrlo Malo Taloga Na Morskom Dnu

dec 10, 2012 No Comments

Ako su se sedimenti taložili na morskom dnu tri milijarde godina, onda bi dno trebalo biti zatrpano muljem dubine od više kilometara. Svake godine voda i vetar erodiraju oko 20 milijardi tona zemlje i kamenog otpada sa kontinenata i polažu ih na morsko dno.1 (slika 1). Većina tog materijala se akumulira u vidu rastresitog taloga […]

Read more

Deset najboljih naučnih dokaza da je Zemlja mlada

dec 10, 2012 No Comments

Zemlja je stara samo nekoliko hiljada godina. Ta je činjenica jasno otkrivena u Božjoj Reči. Zato je prirodno očekivati da pronađemo mnoštvo dokaza o Zemljinoj maloj starosti. I upravo to i nalazimo u geološkim zapisima, biologiji, paleontologiji, pa čak i u astronomiji. Za određivanje Zemljine starosti bi se moglo iskoristiti doslovno na stotine različitih metoda […]

Read more