Author Archive

Psalam 19

maj 14, 2012 No Comments

Nebesa kazuju slavu Božju, i dela ruku Njegovih glasi svod nebeski. Dan danu dokazuje, i noć noći javlja. Nema jezika, niti ima govora, gde se ne bi čuo glas njihov. Po svoj zemlji ide kazivanje njihovo i reči njihove na kraj vasiljene. Suncu je postavio stan na njima; I ono izlazi kao ženik iz ložnice […]

Read more

Psalam 23

maj 11, 2012 No Comments

Gospod je pastir moj, ništa mi neće nedostajati. Na zelenoj paši pase me, vodi me na tihu vodu. Dušu moju oporavlja, vodi me stazama pravednim imena radi svog. Da pođem i dolinom sena smrtnoga, neću se bojati zla; jer si Ti sa mnom; štap Tvoj i palica Tvoja teši me. Postavio si preda mnom trpezu […]

Read more

Postanje

maj 11, 2012 No Comments

U početku stvori Bog nebo i zemlju. A zemlja beše bez obličja i pusta, i beše tama nad bezdanom; i duh Božji dizaše se nad vodom. I reče Bog: Neka bude svetlost. I bi svetlost. I vide Bog svetlost da je dobra; i rastavi Bog svetlost od tame. I svetlost nazva Bog dan, a tamu […]

Read more

Dobro došli na Pade, Pade Vavilon web blog!

jan 04, 2012 No Comments

Mi verujemo da je Bog u Svetom Pismu, preko proroka ispunjenih Svetim Duhom, objavio šta će se događati u poslednjim trenucima istorije ove planete, sa ciljem da se što više ljudi spase. Ova planeta se neminovno bliži svome kraju, a sa njom i sudbina njenih stanovnika. U stvari, svaki sedmi čovek, sa razlogom ili bez, […]

Read more